EU besluit tot tijdelijke MRL van 0,4 mg/kg voor chloorprofam

De kiemremmer chloorprofam die werd gebruikt bij het bewaren van aardappelen, is in Europa niet meer goedgekeurd en mag dus niet meer worden gebruikt. Door het veelvuldige gebruik in de afgelopen decennia komt de stof vanuit de muren, vloeren of kisten, nog steeds in kleine hoeveelheden terecht in de aardappels. Voor deze kruisbesmetting van aardappelen in bewaarschuren waarin eerder chloorprofam werd gebruikt, heeft de SCoPAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) 29 september besloten tot een maximale residulimiet (MRL) van 0,4 mg/kg.

De MRL is zo laag vastgesteld dat consumenten beschermd zijn en illegaal gebruik niet mogelijk is, maar de MRL is hoog genoeg om de bestaande bewaarruimten nog te kunnen gebruiken. De sector gaat residuen in aardappelopslag monitoren en op basis van de resultaten daarvan, zal de Europese Commissie jaarlijks evalueren of de tijdelijke MRL verder verlaagd kan worden.

Het besluit van de SCoPAFF moet nog langs de Europese Raad en het Europees Parlement voor toetsing. De officiële publicatie volgt naar verwachting over ongeveer vijf maanden. De tijdelijke MRL gaat vervolgens zes maanden na publicatie in. De ingangsdatum zal dus rond de zomer van 2021 liggen. Tot die tijd blijft de huidige MRL van 10,0 mg/kg van kracht.