draft Registration Report

Bij zonale aanvragen gewasbeschermingsmiddelen wordt intensief door de EU lidstaten samengewerkt. Voor een uniforme werkwijze voor de rapportage van de beoordeling is een EU format beschikbaar voor het draft Registration Report (dRR).

Bij het indienen van een aanvraag voor toelating van een gewasbeschermingsmiddel dienen aanvragers het EU format voor het dRR te gebruiken. Kijk hiervoor op de site van de Europese Commissie (EC) bij Procedural guidance. Dit format geldt niet voor micro-organisme, hiervoor is een apart dRR template.
Voor het gebruik van het dRR is een ‘Guidance Document opgesteld. Het Ctgb heeft formats voor de NL addenda opgesteld (zie hier onder). Hierin staan de Nederland specifieke aspecten vermeld.

De templates voor ecotoxicologie staan op de website van de EC (zie bij Procedural guidance onder Dossier and  draft assessment report). Deze templates zijn in lijn met de datavereisten (Verordening  EU 284/2013) en moeten sinds 1 januari 2016 worden gebruikt.

Nationale addenda

Naast de core dRR templates zijn ook de Nederlandse Nationale addenda aangepast:

Voor de aspecten humane toxicologie (sectie B.6) en residuen (sectie B.7) hoeven (sinds 1 januari 2016) geen Nederlandse Nationale addenda meer ingediend te worden.