Procedurele guidances Werkzaamheid

Een meer geharmoniseerd dRR leidt tot meer duidelijkheid, vergemakkelijkt de beoordeling en verkort hierdoor de doorlooptijd. Voor het opstellen van dRR m.b.t. werkzaamheid is er een uitgebreid  guidance document beschikbaar

Gewasbescherming: werkzaamheid op appels geldt ook op peren

Gewasbeschermingsmiddelen zijn onder voorwaarden breder toe te laten dan alleen op het gewas waar ze voor zijn getest. Volgens een richtlijn van de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) mag je gegevens over de werkzaamheid van middelen extrapoleren. Wat wil zeggen dat je een middel ook toe mag laten voor gebruik op een ander gewas. De EPPO-richtlijn en -tabellen zijn grotendeels gebaseerd op de praktijk in Nederland en Groot-Brittannië.

Meeldauw

De gedachte achter de richtlijn is, dat als een middel bijvoorbeeld werkt tegen meeldauw op appels, het aannemelijk is dat het ook effectief is tegen meeldauw op peren. Je mag de werkzaamheid op appels dan extrapoleren naar peren. In Nederland allebei grote teelten. Wel moet je dan nog toetsen hoe het zit met de gewasveiligheid, of het schadelijk is voor de plant zelf.

Het is in Nederland zelfs zo dat als er werkzaamheidsgegevens zijn van een kleine teelt – een gewas dat niet zo veel voorkomt – je die mag extrapoleren naar een grote teelt. In Europa kan dit doorgaans alleen van een groot naar een klein gewas, in Nederland doet de grootte van het areaal er niet toe. Voor veel kleine teelten is de werkzaamheid onderbouwd.

Ervaring

Daarnaast telt ook ervaring – expert judgement. De ervaringen die je hebt bij het ene gewas kun je meenemen in de beslissing om een middel toe te laten voor een ander gewas. Dit zijn extrapolaties die niet in tabellen zijn vastgelegd, maar wel goed te onderbouwen zijn. Nederland moet dan duidelijk aan andere lidstaten kunnen uitleggen waarom het de werkzaamheid van een middel op het ene gewas extrapoleert naar een ander. Het is daarvoor belangrijk dat fabrikanten die vragen om een middel toe te laten, dit soort informatie aanleveren.

Voordat een middel voor de eerste keer wordt toegelaten op de Nederlandse markt moet een fabrikant de werkzaamheid op een of meerdere gewassen onderbouwen, van daaruit kan die worden geëxtrapoleerd naar andere gewassen. De schade aan het gewas soms ook, maar niet voor alle gewassen. Om mogelijke schade van het appelmiddel tegen meeldauw aan peren te kunnen uitsluiten, blijven proeven bijvoorbeeld noodzakelijk.

Zie ook

Guidance document Werkzaamheid

Voor werkzaamheid is er een uitgebreid guidance document beschikbaar voor het opstellen van DRR Part 7 Core. Dit guidance document is afgeleid van het guidance document voor DRR part B7, wat momenteel op Europees niveau gemaakt wordt en is afgestemd tussen de lidstaten. Een meer geharmoniseerd DRR leidt tot meer duidelijkheid, vergemakkelijkt de beoordeling en verkort hierdoor de doorlooptijd.

Voor het opstellen van het nationale addendum voor werkzaamheid is er een guidance document (SANCO 10055/2013)  beschikbaar, waarin wordt omschreven wat er wat er in het core dossier vermeld moet worden en wat in het nationale addendum. Om meer duidelijkheid te geven over wat nu precies verwacht wordt van aanvragers voor het nationale addendum van werkzaamheid (efficacy) heeft het Ctgb aanvullende guidance beschikbaar. Bij aanvragen die na  3 april 2015 ingediend worden, is het leveren van het nationale addendum verplicht.
Er is een beschrijving van de relatie tussen de verschillende documenten (trial reports, Biological Assessement Dossier (BAD), DRR section 7), die ingediend moeten worden voor werkzaamheid.
Voor microbiologische middelen is er voor efficacy een dRR format beschikbaar. De hoofdstukindeling wijkt op een aantal punten af.