Voortgang toetsingskader

Het Ctgb stelt regelmatig een overzicht op van de ontwikkeling van Europese guidances (zowel inhoudelijk als procedureel) en de ontwikkeling van Ctgb-beleid.

Toetsingskader met verwachte implementatiedatum

Geringe voortgang vaststelling guidances voor gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Commissie heeft begin 2017 een zwaardere procedure ingesteld voor de besluitvorming over guidances voor de gewasbeschermingsmiddelen. In aanvulling op de bestaande procedure wordt een concept guidance voorgelegd aan alle DG’s binnen de Europese Commissie ter afstemming, aangeboden aan de legal service voor een juridische check en in de diverse talen worden gepubliceerd in The Official Journal of the European Union. In praktijk is dit een vertraging van de procedure waardoor de afgelopen anderhalf jaar slechts enkele guidances zijn vastgesteld. Tenzij er duidelijke signalen zijn over het moment van vaststelling, wordt in dit overzicht geen inschatting meer gegeven van het moment van implementatie van nieuwe guidances voor gewasbeschermingsmiddelen.

Inhoudelijk toetsingskader met verwachte implementatiedatum

Bij het toetsingskader element staat de verwachte implementatiedatum, het betreffende beoordelingsaspect en de bron.

 1. Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx 2 Objective 1/2/3; beoordelingsaspect residuen; 2e kwartaal 2020; geïmplementeerd.
 2. Guidance on Residues in Rotational crops; beoordelingsaspect residuen; 2e kwartaal 2020; OECD, geïmplementeerd.
 3. Tank cleaning (EPPO 1/291); beoordelingsaspect werkzaamheid; 2e kwartaal 2020; geïmplementeerd.
 4. EM update Ecotox NTA/NTP – vegetation distribution factor; beoordelingsaspect milieu; 2e kwartaal 2020; geïmplementeerd.
 5. EM update drift op akkerranden; beoordelingsaspect milieu; 2e kwartaal 2020; geïmplementeerd.
 6. Bulletpoints ecotoxicologie; 2e kwartaal 2020; beoordelingsaspect milieu; Central Zone Steering Committee;  gereed voor implementatie.
 7. Bulletpoints humane toxicologie OPEX voor non-professioneel; 3e kwartaal 2020; beoordelingsaspect toxicologie; Central Zone Steering Committee; gereed voor implementatie.
 8. MRL review under article 12 of Reg. (EC) 396/2005 - Work instructions; beoordelingsaspect residuen; 3e kwartaal 2020; EFSA, gereed voor implementatie.

Procedureel toetsingskader met verwachte implementatiedatum

Bij het betreffende toetsingskader element staat de verwachte implementatiedatum en de bron.

 1. Aanpassing scope van de NLWG aanvragen; 3e kwartaal 2020; College, implementatie loopt.
 2. Rgb - herziening; 3e kwartaal 2020; LNV, implementatie loopt.
 3. Technical Guidelines on Data Protection according to Regulation (EC) No 1107/2009: SANTE/10407/2018 Rev. 4 - herziening; 3e kwartaaal 2020; SCoPAFF, implementatie loopt.
 4. Technical guidelines on the presentation and evaluation of plant protection product dossiers in the format of a (draft) Registration Report: SANCO/6895/2009 rev 2.2 - herziening;; 3e kwartaal 2020; SCoPAFF, implementatie loopt.
 5. General Food Law; implementatiedatum is onbekend; Europese Commissie, implementatie loopt.

Inhoudelijk toetsingskader lopende nationele ontwikkelingen

Bij het toetsingskader element staat het betreffende beoordelingsaspect en de bron.

 1. Droplet 1.3.2 - herziening; beoordelingsaspect milieu; LNV beleidsondersteunend onderzoek
 2. GeoPEARL 4.4.4 - herziening; beoordelingsaspect milieu; LNV beleidsondersteunend onderzoek
 3. Driftcalculator - herziening; beoordelingsaspect milieu; LNV beleidsondersteunend onderzoek
 4. TOXSWA scenario fruit en laanbomen; beoordelingsaspect milieu; LNV beleidsondersteunend onderzoek
 5. TOXSWA scenario akkerbouw; beoordelingsaspect milieu; LNV beleidsondersteunend onderzoek
 6. GEM soilbound / soil-less; beoordelingsaspect milieu; LNV beleidsondersteunend onderzoek
 7. Omgevingswet; beoordelingsaspect milieu; IenW beleidsondersteunend onderzoek

Inhoudelijk toetsingskader lopende Europese ontwikkelingen

Bij het toetsingskader element staat het betreffende beoordelingsaspect.

 1. Guidance on Crop Field Trial (TG 509) - herziening beoordelingsaspect residuen.
 2. Guidance document for physical chemical and technical properties of PPPs under R 1107 / 2009; beoordelingsaspect fysisch chemische eigenschappen
 3. Revision of the Extrapolation Guidance Document (SANTE-2019-19752) - herziening; beoordelingsaspect residuen
 4. Overgangsregeling PRIMO 3.1 middel niveau - herziening; beoordelingsaspect residuen
 5. Guidance Document on Pesticide Analytical Methods for Pre- and Post-Registration Purposes – herziening van SANCO/3029/99 en SANCO/825/00; beoordelingsaspect fysisch chemische eigenschappen
 6. Guidance on the risk assessment of PPP a.s. and their transformation products that have stereoisomers - nieuw; alle aspecten
 7. Guidance on time dependent sorption of pesticides to soil - nieuw; beoordelingsaspect milieu
 8. Guidance document on the Evaluation Efficiency of Residue Analytical Methods: SANTE/10632/2017; beoordelingsaspect fysisch chemische eigenschappen
 9. Guidance Document for predicting environmental concentrations of substances in soil - nieuw; beoordelingsaspect milieu
 10. Guidance document on the establishment of the residue definition for dietary risk assessment: SANTE/11644/2017; beoordelingsaspect residuen
 11. Guidance document on the authorisation of plant protection products for seed treatment SANCO/10553/2012 rev.0 – nieuw (procedureel en inhoudelijk) - nieuw; alle aspecten
 12. Commission working document on risk management aspects related to the assessment of cumulative exposure - nieuw; beoordelingsaspect residuen
 13. Standard on insecticide co-formulated mixtures – herziening; beoordelingsaspect werkzaamheid
 14. EFSA Guidance Document on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees) - nieuw; beoordelingsaspect milieu
 15. Guidance Document on amphibians and reptiles - nieuw; beoordelingsaspect milieu
 16. Guidance on the risk assessment of substances present in food intended for infants below 16 weeks of age - nieuw; beoordelingsaspect residuen
 17. Technical Guidelines on the structure of the Biological Assessment Dossier - herziening; beoordelingsaspect werkzaamheid
 18. Specific Protection Goals - nieuw; beoordelingsaspect milieu
 19. Guidance on harmonised methodologies for human health, animal health and ecological risk assessment of combined exposure to multiple chemicals - nieuw; aspect ?
 20. Guidance document on the risk assessment for birds and mammals - herziening; beoordelingsaspect milieu
 21. Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant protection products - herziening; beoordelingsaspect toxicologie
 22. Working document on the nature of pesticide residues in fish SANCO/11187/2013 - herziening; beoordelingsaspect toxicologie
 23. FOCUS surface water scenarios – herziening; beoordelingsaspect milieu
 24. Guidance Document on the assessment of new substances falling into the group of Straight Chain Lepidopteran Pheromones (SCLPs) included in Annex I of Council Directive 91/414/EEC: SANCO/5272/2009 rev.4 ; 1 February 2013 -herziening; alle aspecten
 25. Guidance document on low risk substances and products - nieuw; alle aspecten
 26. Guidance document on the assessment of antimicrobial resistance of microbial plant protection products- nieuw; alle aspecten
 27. Guidance document on the risk assessment of potential metabolites of concern produced by microbial plant protection products - nieuw; alle aspecten

Procedureel toetsingskader lopende nationele ontwikkelingen

 1. Stapeling middelen op basis van dezelfde werkzame stof - nieuw
 2. Wgb - herziening

Procedureel toetsingskader lopende Europese ontwikkelingen

 1. Regulation on renewal - herziening implementing GFL
 2. Guidance document on issuance - nieuw
 3. Workprogramme for safeners en synergisten article 26 of Regulation (EC) No 1107/2009 - nieuw
 4. Co-formulanten Verordeningen
  - Draft COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION setting out detailed rules for the implementation of Article 27 of Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market;
  - Draft COMMISSION REGULATION modifying Annex III of Regulation (EC) 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market
 5. Transition measures for lowered MRLs
 6. Guidance Document on Zonal Evaluation, Mutual Recognition Withdrawal and Amendment of Authorisations under Regulation (EC) No 1107/2009: SANCO/13169/2010 rev. 9- herziening
 7. Guidance document on the Renewal of authorisations according to Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009 SANCO/2010/13170 – rev. 14, jan 2018 – herziening
 8. Guidance Document on Minor Uses according to regulation (EC) No 1107/2009: SANTE/xxxx/2018 rev.5 May 2018 – nieuw (procedureel en inhoudelijk)
 9. Guidance document openbaarmaking -nieuw
 10. Guidance document on rules for revision of assessment reports: SANCO/10180/2013– rev. 1; March 2013 - herziening
 11. Guidance document on the assessment of new variants of approved active substances
 12. Guidance Document on significant and non¬significant changes of the chemical composition of authorised plant protection products under Regulation (EC) No 1107/2009 (SANCO/12638/2011, rev. 2) -herziening
 13. Guidance on data matching
 14. Guidance document on the evaluation of new active substance data post approval: SANCO/10328/2004– rev 8 - herziening
 15. Working document on emergency situations according to article 53 of regulation (ec) No 1107/2009: SANCO/10087/2013 rev. 0 1 February 2013 - herziening
 16. Implementing Regulation (EU) amending Implementing Regulation (EU) No 844/2012 as regards the harmonised classification of active substances. (SANTE/10722/2017)

Europese ontwikkelingen toetsingskader voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 1. Drinkwaterrichtlijn - herziening