Voortgang toetsingskader

Het Ctgb stelt per kwartaal een overzicht op van de ontwikkeling van Europese guidances (zowel inhoudelijk als procedureel) en de ontwikkeling van Ctgb-beleid. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Inhoudelijk toetsingskader gewasbeschermingsmiddelen in ontwikkeling

Per aspect verwachte implementatiedatum en een korte toelichting   

TK-element gewas

Aspect

Implementatiedatum

Gremium/toelichting

1. Standard on principles of efficacy evaluation for low-risk PPPs - nieuw

WZH

September 2017

EPPO

2. Guidance for generating and reporting methods of analysis in support of pre- and post-registration data requirements for Annex (Section 4) of Regulation (EU) No 283/2013 and Annex (Section 5) of Regulation (EU) No 284/2013 - herziening

FCE

Eind 2017

Scopaff

3. Beoordelingsmethodiek kleine toepassingen herziening

Eind 2017

Betreft nationaal beleid

4. Introductie driftreductieklassennav Activiteiten Besluit

MIL

Eind 2017

Betreft nationaal beleid

5. Evaluatie restrictiezinnen op middel etiket

Eind 2017

Betreft uitvoeringsregel

6. Stapeling middelen op basis van dezelfde werkzame stof

Eind 2017

Betreft uitvoeringsregel

7. New ECHA/EFSA guidance for the implementation of hazard-based criteria to identify endocrine disruptors (EDs) in the context of Regulations (EC) No 1107/2009 and (EU) No 528/2012

TOX/MIL

Begin 2018

ECHA/EFSA

8. Guidance document on the authorisation of plant protection products for seed treatment

SANCO/10553/2012 rev.0

Medio 2018

Scopaff

9. Invulling meldplicht toelatinghouder van nieuwe informatie, die relevant is voor de toelating.

Medio 2018

Betreft uitvoeringsregel

10. EFSA Guidance Document for predicting environmental concentrations of substances in soil

MIL

Eind 2017

EFSA

11. EFSA Guidance on the Residue Definition for Risk Assessment

RES

2018

EFSA

12. Commission working document on risk management aspects related to the assessment of cumulative exposure

Onbekend

EFSA

13. Standard on insecticide co-ormulated  mixtures - herziening

WZH

Onbekend

EPPO

14. OECD, Draft Guidance Document on the Fish Bioaccumulation Test - herziening

MIL

Onbekend

OECD

15. EFSA Guidance Document on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera,Bombusspp. and solitary bees).

MIL

Onbekend

Europese Commissie

16. Guidance DocumentHuman Toxicology Microorganisms

TOX

Onbekend

OECD biopesticides

17. EFSA Guidance Documenton biological relevance

Onbekend

EFSA

18. EFSA Guidance Documenton weight of evidence

Onbekend

EFSA

19. EFSA Guidance Documenton amphibians and reptiles

MIL

Onbekend

EFSA

20. Guidance document on dermal absorption - herziening

TOX

Onbekend

EFSA

Procedureel toetsingskader gewasbeschermingsmiddelen in ontwikkeling

Per aspect verwachte implementatiedatum en een korte toelichting

TK-element gewas

Implementatiedatum

Gremium/toelichting

21. Guidance document on the presentation and evaluation of dossiers according to annex III of Directive 91/414/EEC in the format of a (draft) Registration Report -- Annexes for chemical active substances - herziening

Eind 2017

PAI

22. Guidance document on dataprotection - herziening

Eind 2017

PAI

23. Guidance document on zonal evaluation and mutual recognition under Regulation (EC) No 1107/2009 - herziening

Eind 2017

Scopaff

24. Guidance document on rules for revision of assessment reports - herziening

Eind 2017

Scopaff

25. Guidance Document on the renewal of approval of active substances to be assessed in compliance with Regulation (EU) No 844/2012 (the Renewal Regulation) - herziening

Eind 2017

Scopaff

26. Guidance document on the Renewal of authorisations according to Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009 SANCO/2010/13170 – rev. 14, 7 October 2016 - herziening

Medio 2018

PAI

27. GD openbaarmaking -nieuw

Onbekend

WG openbaarmaking

28. GD minor use (procedureel en inhoudelijk)

Onbekend

Horizontal Expert Group minor uses

29. Guidance document on the evaluation of new active substance data post approval - herziening

Onbekend

PAI

30. Template to notify intended zonal applications under Article 33 and Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009 -herziening

Onbekend

PAI