Voortgang toetsingskader

Het Ctgb stelt regelmatig een overzicht op van de ontwikkeling van Europese guidances (zowel inhoudelijk als procedureel) en de ontwikkeling van Ctgb-beleid.

Toetsingskader met verwachte implementatiedatum

Geringe voortgang vaststelling guidances voor gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Commissie heeft begin 2017 een zwaardere procedure ingesteld voor de besluitvorming over guidances voor de gewasbeschermingsmiddelen. In aanvulling op de bestaande procedure wordt een concept guidance voorgelegd aan alle DG’s binnen de Europese Commissie ter afstemming, aangeboden aan de legal service voor een juridische check en in de diverse talen worden gepubliceerd in The Official Journal of the European Union. In praktijk is dit een vertraging van de procedure waardoor de afgelopen anderhalf jaar slechts enkele guidances zijn vastgesteld. Tenzij er duidelijke signalen zijn over het moment van vaststelling, wordt in dit overzicht geen inschatting meer gegeven van het moment van implementatie van nieuwe guidances voor gewasbeschermingsmiddelen.

Inhoudelijk toetsingskader met verwachte implementatiedatum

Bij het toetsingskader element staat de verwachte implementatiedatum, het betreffende beoordelingsaspect en de bron.

 1. Bulletpoints ecotoxicologie; beoordelingsaspect milieu; 3e kwartaal 2020; geïmplementeerd.
 2. EM vogels en zoogdieren – aardappeletende zoogdieren; beoordelingsaspect milieu; 3e kwartaal 2020; geïmplementeerd.
 3. Overgangsregeling PRIMO 3.1 middel niveau- herziening; beoordelingsaspect residuen; 3e kwartaal 2020; geïmplementeerd.
 4. Lijst kleine toepassingen 4.0; beoordelingsaspect werkzaamheid; 4e kwartaal 2020; LNV, implementatie loopt.

 5. Herziening Extrapolation Guidance Document (SANTE-2019-19752); beoordelingsaspect residuen; 1e kwartaal 2021; SCoPAFF implementatie loopt.

 6. Zilte teelt beoordeling; beoordelingsaspect residuen; 1e kwartaal 2021; College implementatie loopt.

 7. Notitie interpretatie Art 47 en implicaties voor laag risico status middel; beoordelingsaspect toxicologie; 4e kwartaal 2021; College implementatie loopt.

 8. EPPO Standaard PP1/319; beoordelingsaspect werkzaamheid; 2e kwartaal 2021; EPPO, implementatie loopt.

 9. EPPO Standaard PP1/307; beoordelingsaspect werkzaamheid; 2e kwartaal 2021; EPPO, implementatie loopt.

 10. Bulletpoints humane toxicologie OPEX voor non-professioneel; beoordelingsaspect toxicologie; 4e kwartaal 2021; Central Zone Steering Committee; gereed voor implementatie.

 11. Nieuw Guidance on the risk assessment of PPP a.s. and their transformation products that have stereoisomers; alle beoordelingsaspecten; 2e kwartaal 2021; SCoPAFF gereed voor implementatie.

 12. Nieuw Guidance document on the assessment of antimicrobial resistance of microbial ppp’s; alle beoordelingsaspecten; 2e kwartaal 2021; SCoPAFF gereed voor implementatie.

 13. Nieuw Guidance document on the risk assessment of potential metabolites of concern produced by microbial plant protection products; alle beoordelingsaspecten; 2e kwartaal 2021; SCoPAFF gereed voor implementatie.

Procedureel toetsingskader met verwachte implementatiedatum

Bij het betreffende toetsingskader element staat de verwachte implementatiedatum en de bron.

 1. Herziening Rgb; 3e kwartaal 2020; LNV, implementatie gereed - inmiddels achterhaald door rechter over gebruik buiten de landbouw.
 2. Herziening Technical guidelines on the presentation and evaluation of plant protection product dossiers in the format of a (draft) Registration Report: SANCO/6895/2009 rev 2.2; 3e kwartaal 2020; SCoPAFF, implementatie afgerond.
 3. General Food Law; implementatiedatum is onbekend; Europese Commissie, Europese Commissie, implementatie verloopt via diverse onderliggende wetgeving en richtsnoeren.
 4. Aanpassing scope van de NLWG aanvragen; 4e kwartaal 2020; College, implementatie loopt.
 5. Herziening Technical Guidelines on Data Protection according to Regulation (EC) No 1107/2009: SANTE/10407/2018 Rev. 4; 1e kwartaaal 2021; SCoPAFF, implementatie loopt.
 6. Nieuw Stapeling middelen op basis van dezelfde werkzame stof; 1e kwartaaal 2021; College, implementatie loopt.
 7. Regulation on renewal - herziening implementing General Food Law; maart 2021; College, implementatie loopt.
 8. Azolen resistentie – eerste fase; januari 2021; College, implementatie loopt.

Inhoudelijk en procedureel ontwikkelingen toetsingskader met verwachte implementatiedatum voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 1. 15e ATP CLP; implementatie afgerond.
 2. 14e ATP CLP; implementatie afgerond.
 3. Werkwijze beoordeling naar aanleiding van plagiaat discussie; 2e kwartaal 2021; College, implementatie loopt.

Inhoudelijk toetsingskader lopende nationale ontwikkelingen

Bij het toetsingskader element staat het betreffende beoordelingsaspect en de bron.

 1. Droplet 1.3.2 - herziening; beoordelingsaspect milieu; LNV beleidsondersteunend onderzoek
 2. GeoPEARL 4.4.4 - herziening; beoordelingsaspect milieu; LNV beleidsondersteunend onderzoek
 3. Driftcalculator - herziening; beoordelingsaspect milieu; LNV beleidsondersteunend onderzoek
 4. TOXSWA scenario fruit en laanbomen; beoordelingsaspect milieu; LNV beleidsondersteunend onderzoek
 5. TOXSWA scenario akkerbouw; beoordelingsaspect milieu; LNV beleidsondersteunend onderzoek
 6. GEM soilbound / soil-less; beoordelingsaspect milieu; LNV beleidsondersteunend onderzoek
 7. Omgevingswet; beoordelingsaspect milieu; IenW beleidsondersteunend onderzoek
 8. Definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften en gebruiksaanwijzing (DTW) versie 3.0; beoordelingsaspect werkzaamheid; College.

Inhoudelijk toetsingskader lopende Europese ontwikkelingen

Bij het toetsingskader element staat het betreffende beoordelingsaspect.

 1. Herziening Guidance on Crop Field Trial (TG 509); beoordelingsaspect residuen.
 2. Guidance document for physical chemical and technical properties of PPPs under R 1107 / 2009; beoordelingsaspect fysisch chemische eigenschappen.
 3. Guidance Document on Pesticide Analytical Methods for Pre- and Post-Registration Purposes – herziening van SANCO/3029/99 en SANCO/825/00; beoordelingsaspect fysisch chemische eigenschappen.
 4. Nieuw Guidance on time dependent sorption of pesticides to soil; beoordelingsaspect milieu.
 5. Guidance document on the Evaluation Efficiency of Residue Analytical Methods: SANTE/10632/2017; beoordelingsaspect fysisch chemische eigenschappen.
 6. Nieuw Guidance Document for predicting environmental concentrations of substances in soil; beoordelingsaspect milieu.
 7. Guidance document on the establishment of the residue definition for dietary risk assessment: SANTE/11644/2017; beoordelingsaspect residuen.
 8. Nieuw Guidance document on the authorisation of plant protection products for seed treatment SANCO/10553/2012 rev.0 – procedureel en inhoudelijk; alle aspecten.
 9. Nieuw Commission working document on risk management aspects related to the assessment of cumulative exposure; beoordelingsaspect residuen.
 10. Herziening Standard on insecticide co-formulated mixtures; beoordelingsaspect werkzaamheid.
 11. Nieuw EFSA Guidance Document on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees); beoordelingsaspect milieu.
 12. Nieuw Guidance Document on amphibians and reptiles; beoordelingsaspect milieu.
 13. Herziening Technical Guidelines on the structure of the Biological Assessment Dossier; beoordelingsaspect werkzaamheid.
 14. Nieuw Specific Protection Goals; beoordelingsaspect milieu.
 15. Nieuw Guidance on harmonised methodologies for human health, animal health and ecological risk assessment of combined exposure to multiple chemicals ; alle aspecten.
 16. Herziening Guidance document on the risk assessment for birds and mammals - herziening; beoordelingsaspect milieu.
 17. Herziening Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant protection products; beoordelingsaspect toxicologie.
 18. Herziening Working document on the nature of pesticide residues in fish SANCO/11187/2013; beoordelingsaspect toxicologie.
 19. Herziening FOCUS surface water scenarios; beoordelingsaspect milieu.
 20. Herziening Guidance Document on the assessment of new substances falling into the group of Straight Chain Lepidopteran Pheromones (SCLPs) included in Annex I of Council Directive 91/414/EEC: SANCO/5272/2009 rev.4 ; 1 February 2013; alle aspecten.
 21. Nieuw Guidance document on low risk substances and products; alle aspecten.

Procedureel toetsingskader lopende nationale ontwikkelingen

 1. Wgb - herziening
 2. Bgb - herziening

Procedureel toetsingskader lopende Europese ontwikkelingen

 1. Nieuw Implementing Regulation (EU) adopting a standard data format for the submission of applications for the approval or amendment of the approval of active substances as provided for in Regulation (EC) No 1107/2009 – implementeren General Food Law.
 2. Nieuw Practical Arrangements on pre-submission phase and public consultations; implementeren General Food Law.
 3. Nieuw Practical Arrangements on pre-submission phase and public consultations; implementeren General Food Law.
 4. Herziening Administrative guidance on submission of dossiers and assessment reports for the peer-review of pesticide active substances (2019); implementeren General Food Law.
 5. Nieuw Guidance document on issuance
 6. Nieuw Workprogramme for safeners en synergisten article 26 of Regulation (EC) No 1107/2009
 7. Co-formulanten Verordeningen
  - Draft COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION setting out detailed rules for the implementation of Article 27 of Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market;
  - Draft COMMISSION REGULATION modifying Annex III of Regulation (EC) 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market
 8. Transition measures for lowered MRLs
 9. Herziening Guidance Document on Zonal Evaluation, Mutual Recognition Withdrawal and Amendment of Authorisations under Regulation (EC) No 1107/2009: SANCO/13169/2010 rev. 9.
 10. Herziening Guidance document on the Renewal of authorisations according to Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009 SANCO/2010/13170 – rev. 14, jan 2018.
 11. Guidance Document on Minor Uses according to regulation (EC) No 1107/2009: SANTE/xxxx/2018 rev.5 May 2018 – nieuw (procedureel en inhoudelijk).
 12. Herziening Guidance document on rules for revision of assessment reports: SANCO/10180/2013– rev. 1; March 2013.
 13. Guidance document on the assessment of new variants of approved active substances
 14. Heziening Guidance Document on significant and non¬significant changes of the chemical composition of authorised plant protection products under Regulation (EC) No 1107/2009 (SANCO/12638/2011, rev. 2)
 15. Guidance on data matching
 16. Herziening Guidance document on the evaluation of new active substance data post approval: SANCO/10328/2004– rev 8.
 17. Herziening Working document on emergency situations according to article 53 of regulation (ec) No 1107/2009: SANCO/10087/2013 rev. 0 1 February 2013
 18. Implementing Regulation (EU) amending Implementing Regulation (EU) No 844/2012 as regards the harmonised classification of active substances. (SANTE/10722/2017).

Europese ontwikkelingen toetsingskader voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 1. Herziening Drinkwaterrichtlijn