Is een biocide dat gebruikt wordt om bijvoorbeeld een kas of teeltruimte te ontsmetten een biocide of een gewasbeschermingsmiddel?

De Europese Commissie heeft aangegeven middelen die gebruikt worden om gewassen te beschermen te beschouwen als gewasbeschermingsmiddelen.

In eerste instantie is het dossier bij een aanvraag bepalend onder welke wetgeving die aanvraag valt. Indien het werkzaamheidsdossier studies bevat met plantpathogenen, dan betreft het een aanvraag onder de Gewasbeschermingsverordening. Indien het werkzaamheidsdossier uitsluitend studies bevat die van belang zijn voor biocide toepassingen, dan gaat het om een aanvraag die onder de Biocideverordening valt. Uiteraard geldt dat een gewasbeschermingsclaim een middel altijd een gewasbeschermingsmiddel maakt. Zie ook de informatie over het grensvlak tussen  biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

Op de meeting van de Competent Authorities (CA) van januari 2018 (CA-Jan18-Doc.8.1) is besloten dat het volgende gebruik een biocide is en geen gewasbeschermingstoepassing: Het gebruik van desinfectiemiddelen in irrigatiesystemen in de land- en tuinbouw door middel van vullen of continuedosering voor het bestrijden van bacteriën en biofilm met als doel het voorkomen van ongewenste verstoppingen in deze systemen.