Waar kan een toepasser gezondheidseffecten van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen melden?

Wanneer toepassers van bestrijdingsmiddelen effecten op hun gezondheid merken, wordt hen geadviseerd om dit te melden bij een arts. De arts kan deze informatie doorgeven aan het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).