Wanneer is een Bewijs van vakbekwaamheid / licentie nodig?

Een licentie / bewijs van vakbekwaamheid (ook vakbekwaamheidsbewijs genoemd) is vereist bij de verkoop, distributie, opslag en professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. In het toelatingsbesluit staat of het middel voor professioneel gebruik is. In de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (artikel 71) en het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (artikel 17 en 17a) stellen nadere regels aan het Bewijs van vakbekwaamheid.

Voor biociden wordt daarin tevens het toepassingsgebied voor professioneel gebruik nader omschreven:

Artikel 17a. Bewijs van vakbekwaamheid inzake biociden

1. Een bewijs van vakbekwaamheid inzake biociden als bedoeld in artikel 71, tweede en vierde lid, van de wet wordt verstrekt aan de persoon die voldoet aan bij regeling van Onze Minister te stellen voorwaarden inzake:
a. de distributie van gasvormige en gasvormende biociden,
b. de bestrijding van mollen en woelratten,
c. het afweren of bestrijden van een dierplaag,
d. het bestrijden van een houtrotverwekkende schimmel, of
e. het toepassen van gasvormige en gasvormende biociden, met uitzondering van de bestrijding van mollen en woelratten als bedoeld in onderdeel b.

Ctgb heeft geen informatie over instellingen die opleidingen verzorgen voor het krijgen van een licentie / vakbekwaamheidsbewijs. Op de de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over veilig gebruiik van biociden.

Bureau Erkenningen geeft de licenties uit en helpt u online met de keuze van een licentie.