Is een etiket verplicht op een kleine verpakking (kleiner dan 125 ml)?

Nee. Aan de hand van artikel 29 mag de toelatinghouder besluiten om bepaalde H- en/of P-statements niet te vermelden op het etiket.