Wat zijn belangrijke data voor etikettering volgens CLP?

Voor 1 juni 2015 binnen de EU geproduceerde/geïmporteerde producten die al aan een derde partij zijn uitgeleverd zijn in de handel. Deze producten vallen onder de overgangstermijn als ze zijn ingedeeld, voorzien van een etiket en verpakt volgens de Preparatenrichtlijn. De producten die al in de handel zijn (in de toeleveringsketen) mogen dus tot uiterlijk 1 juni 2017 door de keten verhandeld worden en dus ook aan de consument worden verkocht.

Producten geproduceerd voor 1 juni 2015, die niet in de handel zijn gebracht vallen niet onder de overgangstermijn. Deze producten moeten na 1 juni 2015 ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt worden conform de CLP verordening alvorens ze in de handel worden gebracht. Voor meer informatie zie het artikel ''Mengsels met een DPD etiket na 1 juni 2015''.