Welke vragen kunt u aan de Servicedesk stellen?

De Servicedesk beantwoordt vragen van bedrijven, gebruikers, gebruikersorganisaties en particulieren over het indienen van een aanvraag, een toelating en de gebruiksvoorschriften van een middel. Ook biedt ze ondersteuning bij het indienen van een aanvraag voor een toelating of uitbreiding van een bestaande toelating (zie Pre Application Support). Vragen over de beoordeling van een dossier of ovet de volledigheid van een dossier (of een deel hiervan) beantwoordt de Servicedesk niet.

Vragen over gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de werkwijze van het Ctgb, het toetsingskader, de aanvraagprocedures en de toelatingendatabank kunt u stellen aan de servicedesk.