Twee belangrijke ontwikkelingen zijn: het streven naar harmonisatie en meer ‘groene middelen’. Harmonisatie wil zeggen dat er in alle Europese landen een vergelijkbaar pakket aan gewasbeschermingsmiddelen en biociden beschikbaar is, met dezelfde veiligheid voor burgers, en gelijke concurrentieverhoudingen voor fabrikanten en telers. Vergroening wil zeggen dat het Ctgb zich specialiseert in de beoordeling van biologische of groene middelen: middelen van een natuurlijke oorsprong met minder risico’s voor mens, dier en milieu.