Duurzame gewasbescherming

Er is in de samenleving toenemende aandacht voor de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en residuen daarvan op levensmiddelen. Zo leven er zorgen over schadelijke effecten van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden, het milieu en de biodiversiteit. Het bevorderen van het gebruik van meer duurzame middelen, geïntegreerde plaagbestrijding en laag-risicomiddelen moet deze zorgen verminderen. Het Ctgb speelt hierop in, waarmee het aansluit bij de Europese Farm to Fork Strategy, de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 van het kabinet en de vraag vanuit de samenleving en de land- en tuinbouwsector.

Het Ctgb werkt mee in het uitwerkingsprogramma van de Toekomstvisie gewasbescherming en was eerder een van de partners in de Green Deal gewasbescherming. In Europa nam het Ctgb het initiatief voor een aparte guidance voor het beoordelen van ‘groene’ middelen en het heeft een speciaal team voor het beoordelen van biologische of 'groene' middelen: middelen van een natuurlijke oorsprong met minder risico’s voor mens, dier en milieu.

Zie ook:

laag-risicomiddelen

basisstoffen

natuurlijke bestrijdingsmiddelen

Green Deal gewasbescherming