Het Ctgb speelt in op de vraag vanuit Europa, het kabinet, de samenleving en de land- en tuinbouwsector naar meer duurzame middelen, geïntegreerde plaagbestrijding en laag-risicomiddelen. Het was een van de partners in de Green Deal gewasbescherming. Vergroening wil zeggen dat het Ctgb zich specialiseert in de beoordeling van biologische of 'groene' middelen: middelen van een natuurlijke oorsprong met minder risico’s voor mens, dier en milieu.