Duurzame gewasbescherming

Het Ctgb speelt in op de vraag naar meer duurzame middelen, geïntegreerde plaagbestrijding en laag-risicomiddelen. Dit sluit aan bij de Europese Farm to Fork Strategy, de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 van het kabinet en de vraag vanuit de samenleving en de land- en tuinbouwsector.

Het Ctgb werkt mee in het uitwerkingsprogramma van de Toekomstvisie gewasbescherming en was eerder een van de partners in de Green Deal gewasbescherming. In Europa nam het Ctgb het initiatief voor een aparte guidance voor het beoordelen van ‘groene’ middelen en het heeft een speciaal team voor het beoordelen van biologische of 'groene' middelen: middelen van een natuurlijke oorsprong met minder risico’s voor mens, dier en milieu.

Zie ook:

laag-risicomiddelen

basisstoffen

natuurlijke bestrijdingsmiddelen

Green Deal gewasbescherming