Ctgb werkt mee aan Europese training in beoordeling micro-organismen

Het Ctgb gaat samen met de Franse consultantsorganisaties AETS en AINIA voor alle Europese toelatingsautoriteiten een training verzorgen in de risicobeoordeling van micro-organismen. AETS en AINIA schreven met het Ctgb als kennispartner in op een tender (Better Training Safer Food) bij de EU, en kregen de opdracht.

Het Ctgb is een van de grotere toelatingsorganisaties binnen Europa en heeft zich met zijn GreenTeam gespecialiseerd in de beoordeling van groene middelen en micro-organismen in het bijzonder, en het heeft een grote inbreng in de Europese Biopesticides Working Group. Dit heeft onder meer meegewogen in het oordeel van de jury om AETS en AINIA de opdracht te gunnen.

De training is bedoeld om het kennisniveau over micro-organismen bij de EU-lidstaten te verhogen. Het Ctgb ziet dit als “een unieke kans” om zijn kennis uit te dragen. De training zal ook bijdragen aan een geharmoniseerde aanpak van de beoordeling van micro-organismen en de ontwikkeling van guidances hiervoor. Aan het trainingsprogramma kunnen alle Europese lidstaten deelnemen. Het wordt verzorgd door een coördinator en vier ‘tutors’, waaronder twee experts van het Ctgb.