Laag-risico gewasbeschermingsmiddel

Een laag-risicogewasbeschermingsmiddel bevat een laag-risicostof of een basisstof.

Laag-risicostoffen hebben een laag risico voor mens, dier of milieu. Dit blijkt uit de beoordelingsprocedure voor werkzame stoffen. Er is dus géén aparte aanvraag- of beoordelingsprocedure voor laag-risicostoffen en ook niet voor middelen op basis van deze stoffen. Vanwege dit lage risico heeft het uit gezondheids- en milieuoverwegingen de voorkeur deze middelen in te zetten.

Op Europees niveau worden de criteria voor laag-risicostoffen herzien. Als hierover overeenstemming is bereikt, kunnen werkzame stoffen na een ‘normaal’ aanvraagtraject volgens de nieuwe criteria worden goedgekeurd als laag-risicostof. Voor aanvragers heeft dit het grote voordeel dat de werkzame stof voor 15 jaar wordt toegelaten in plaats van de normale 10 jaar. Hierdoor kunnen middelen op basis van deze stoffen ook tot maximaal 15 jaar worden toegelaten.