Laag-risico gewasbeschermingsmiddel

Een laag-risicogewasbeschermingsmiddel bevat een laag-risicostof.

Laag-risicostoffen hebben een laag risico voor mens, dier of milieu. Dit blijkt uit de beoordelingsprocedure voor werkzame stoffen. Er is dus géén aparte aanvraag- of beoordelingsprocedure voor laag-risicostoffen en ook niet voor middelen op basis van deze stoffen. Vanwege dit lage risico heeft het uit gezondheids- en milieuoverwegingen de voorkeur deze middelen in te zetten.

De criteria voor laag-risicostoffen zijn in 2017 herzien en zijn uitgewerkt in Annex 2, punt 5 van Verordening (EG) nr. 1107/2009. Er zijn specifieke criteria voor chemische werkzame stoffen en voor werkzame stoffen gebaseerd op micro-organismen. Als een stof wordt goedgekeurd als laag-risicostof, heeft dit voor aanvragers het grote voordeel dat de werkzame stof voor 15 jaar wordt goedgekeurd in plaats van de normale 10 jaar. Hierdoor kunnen middelen op basis van deze stoffen ook tot maximaal 15 jaar worden toegelaten. Voor de goedkeuringstermijn van zogenaamde renewals maakt het geen verschil of een stof aan de criteria voor laag risico voldoet, voor beide categorieën is de goedkeuringstermijn 15 jaar.