Middelen: beoordelingsproces

Pas als een werkzame stof is goedgekeurd kan er een aanvraag voor toelating van een middel worden ingediend.

Een aanvrager (producent) dient een aanvraag voor toelating in bij één van de Europese lidstaten. Deze lidstaat beoordeelt het aanvraagdossier en neemt een besluit om het middel wel of niet toe te laten.

Via andere aanvraagprocedures kan een aanvraag worden ingediend voor toelating in andere landen. Bij gewasbescherming gaat het dan om een aanvraag ‘wederzijdse erkenning’ en bij biociden via een aanvraag ‘vereenvoudigde toelating’ of een aanvraag ‘unie toelating’.

Meer informatie over het aanvragen van een toelating bij het Ctgb kunt u lezen in de menu's Aanvraag gewasbeschermingsmiddel en Aanvraag biocide.