Beoordeling van onderwerpen m.b.t. specifiek landbouwkundig gebruik in Nederland

Naast de ‘nationaal specifieke elementen’ die, indien relevant, worden beoordeeld (uitspoeling naar grondwater; windsnelheid; drinkwaterwinning uit oppervlaktewater) is er een aantal onderwerpen van meer technische aard die verband houden met specifiek landbouwkundig gebruik in Nederland. Als de beoordelende lidstaat andere landbouwkundige uitgangspunten hanteert dienen deze onderwerpen beoordeeld te worden voor de aanvraag in Nederland. Deze werkwijze is al jaren gangbare praktijk, maar de onderwerpen, voor zover nog niet gedaan, moeten nog opgenomen worden in de Evaluation Manual.