Intrekkingsverzoek imidacloprid-middelen afgewezen

Het Ctgb heeft in de collegevergadering van 23-8-2017 besloten een verzoek tot intrekken van alle toelatingen voor imidacloprid-houdende middelen (neonicotinoïden) af te wijzen. Dat verzoek was afkomstig van Stichting Natuur & Milieu, Stichting Greenpeace en de Vogelbescherming. Zij onderbouwden hun verzoek met name met een verwijzing naar de risico’s die deze middelen zouden kunnen hebben voor vogels en bijen. 

De afhandeling van dit verzoek uit juli 2015 duurde relatief lang, doordat het verweven was met verschillende andere verzoeken en beroepen van deze en andere organisaties. Dit verzoek is met een ontwerpbesluit eind 2016 ter inzage gelegd. Het Ctgb wijst het verzoek af omdat het geen nieuwe gegevens bevat. Op dit moment zijn er ook geen andere gegevens die aanleiding zijn om in de bestaande toelatingen in te grijpen. Het Ctgb heeft eind 2016 de bestaande toelatingen al ingeperkt naar aanleiding van gebleken of te verwachten risico’s voor bijen.  

Het Ctgb volgt studies over deze stoffen en andere neonicotinoïden nauwgezet en adviseert  ook de minister van Economische Zaken en de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA hierover. Op Europees niveau loopt een traject voor herbeoordeling van de stoffen thiamethoxam en thiacloprid. Besluiten daarover worden op zijn vroegst eind 2017 verwacht. Het Ctgb wacht dit Europees oordeel af.