Bekendmaking collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 7 september 2018

Overig gewasbescherming

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

Nieuwe

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12679 N

Actara

thiamethoxam

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik mag na 19 september 2018 alleen nog worden toegepast in de bedekte teelten van bolbloemen en knolbloemen (snijbloemen en kamerplanten), snijbloemen, kamerplanten en snijgroen. Onder kamerplanten worden verstaan: potplanten die bestemd zijn om hun hele verdere levenscyclus binnen te blijven.

Bij dit besluit vervallen alle toepassingen in onbedekte teelten en worden nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden gesteld voor bedekte teelten om blootstelling van bijen en andere bestuivers aan het middel te beperken.

W.8

19-12-2018

19-12-2018

12852 N

Cruiser 70 WS

thiamethoxam

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik mag na 19 september 2018 alleen nog worden toegepast voor zaadbehandeling van zaden van rassen van sla, andijvie en Chinese kool die uitsluitend bestemd zijn voor de bedekte teelt.

Bij dit besluit vervallen alle toepassingen in onbedekte teelten en worden nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden gesteld voor bedekte teelten om blootstelling van bijen en andere bestuivers aan het middel te beperken. Ook het verhandelen (inclusief export) en gebruik van met het middel behandeld zaad voor bedekte opkweek bestemd voor onbedekte teelten is met ingang van het einde van de opgebruiktermijn niet langer toegestaan.

W.6

19-12-2018

19-12-2018

11483 N

Admire

imidacloprid

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik  mag na 19 september 2018 alleen nog worden toegepast in de bedekte teelten van vruchtgroenten van de Solanaceae en Cucurbitaceae met eetbare schil, bolbloemen en knolbloemen (snijbloemen en kamerplanten), snijbloemen, kamerplanten en snijgroen. Onder kamerplanten worden verstaan: potplanten die bestemd zijn om hun hele verdere levenscyclus binnen te blijven.

Bij dit besluit vervallen alle toepassingen in onbedekte teelten en worden nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden gesteld voor bedekte teelten om blootstelling van bijen en andere bestuivers aan het middel te beperken.

W.22

19-12-2018

19-12-2018

13831 N

KOHINOR 700 WG

imidacloprid

ADAMA Registrations B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik mag na 19 september 2018 alleen nog worden toegepast in de bedekte teelten van vruchtgroenten van de Solanaceae en Cucurbitaceae met eetbare schil m.u.v. augurk, bolbloemen en knolbloemen (snijbloemen en kamerplanten), snijbloemen, kamerplanten en snijgroen. Onder kamerplanten worden verstaan: potplanten die bestemd zijn om hun hele verdere levenscyclus binnen te blijven.

Bij dit besluit vervallen alle toepassingen in onbedekte teelten en worden nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden gesteld voor bedekte teelten om blootstelling van bijen en andere bestuivers aan het middel te beperken.

W.8

19-12-2018

19-12-2018

14644 N

WOPRO Imidacloprid 70 WG

imidacloprid

Simonis B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik  mag na 19 september 2018 alleen nog worden toegepast in de bedekte teelten van vruchtgroenten van de Solanaceae en Cucurbitaceae met eetbare schil, bolbloemen en knolbloemen (snijbloemen en kamerplanten), snijbloemen, kamerplanten en snijgroen. Onder kamerplanten worden verstaan: potplanten die bestemd zijn om hun hele verdere levenscyclus binnen te blijven.

Bij dit besluit vervallen alle toepassingen in onbedekte teelten en worden nieuwe aanvullende toepassingsvoorwaarden gesteld voor bedekte teelten om blootstelling van bijen en andere bestuivers aan het middel te beperken.

W.4

19-12-2018

19-12-2018

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

13044 N

PONCHO BETA

clothianidine en beta cefluthrin

Bayer CropScience S.A.-N.V.

19-09-2018

Geen

19-12-2018*

12341 N

GAUCHO TUINBOUW

Imidacloprid

Bayer CropScience S.A.-N.V.

19-09-2018

Geen

19-12-2018*

13321 N

Merit Turf

Imidacloprid

Bayer CropScience S.A.-N.V.

19-09-2018

Geen

19-12-2018

12863 N

Cruiser SB

Thiamethoxam

Syngenta Crop Protection B.V.

19-09-2018

Geen

19-12-2018*

13524 N

SOMBRERO

Imidacloprid

ADAMA Registrations B.V.

19-09-2018

Geen

19-12-2018*

15118 N

ActaPlus 250

Imidacloprid

ZeeNop B.V.

19-09-2018

Geen

Geen

*) Met de middelen behandeld zaad mag met ingang van het einde van de opgebruik- en aflevertermijn niet meer verhandeld en gebruikt worden. Hieronder valt ook export van met de middelen behandeld zaad binnen en buiten de EU.

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl.