Algemene criteria voor IPM-buitengebruik en certificering

  1. Er is een protocol IPM-buitengebruik nodig om de inzet van anticoagulantia te minimaliseren omdat het hier PBT-stoffen betreft en er een hoog potentieel risico is voor doorvergiftiging naar roofdieren en roofvogels.
  2. De deskundigheid van de bestrijder moet het uitgangspunt zijn voor het protocol. Aanvullende eisen voor beperking van het buitengebruik mogen niet zo limiterend zijn dat de effectiviteit van de bestrijding (vastgelegd in een plan van aanpak) ernstig wordt aangetast.
  3. De opgelegde restricties aan de professionele bestrijders zijn handhaafbaar. Omdat de effectiviteit van een curatieve inzet van anticoagulantia grotendeels gebaseerd is op de deskundigheid van de bestrijder, is het noodzakelijk dat de inzet van anticoagulantia en de onderbouwing hiervan op essentiƫle punten door de inspectiediensten kan worden gehandhaafd. Verdere details hoe dit kan worden gerealiseerd zijn opgenomen bij de uitgangscriteria voor het protocol van de professionele bestrijder.
  4. Er dient een gedegen opleiding te zijn op het punt van minimalisering van buitengebruik voor alle plaagdierbestrijders eventueel gekoppeld aan mentorschap/meelopen door experts bij bestrijders. De exameneisen dienen zodanig te zijn dat toetsbaar is dat de plaagdierbestrijder volledig op de hoogte is van de werkwijze die onder het IPM-protocol buitengebruik gevolgd moet worden.
    De branche en de opleidingcentra zullen in gezamenlijk overleg een opleidingsmodule maken voor het opleiden en examineren van de professionele bestrijder in buitengebruik van rodenticiden volgens het IPM-protocol.
  5. Samenwerking opdrachtgever en professionele bestrijder. Om niet-chemische methodieken effectief in te kunnen zetten, is het essentieel dat de plaagdierbestrijder intensief samenwerkt met de opdrachtgever, omdat niet-chemische middelen vaak arbeidsintensiever zijn. Aangezien de bestrijder zich zal moeten verantwoorden en registeren waarom niet-chemische methodieken niet zijn ingezet, zal hij heldere afspraken moeten aangaan met de opdrachtgever.