Criteria buitengebruik rodenticiden

De anticoagulantia tegen ratten mogen alleen buiten gebruikt worden door opgeleide professionele gebruikers die werken volgens geïntegreerd plaagdier management (IPM) methode.

Biociden voor de bestrijding van ratten buiten mogen alleen gebruikt worden door professionele plaagdierbestrijders. Zij moeten gedegen kennis hebben van IPM en die ook toepassen. Dat betekent dat bij de bestrijding van ratten buiten eerst maatregelen genomen moeten worden om ratten te weren en voedselbronnen en nestelplaatsen worden opgeruimd. Vervolgens moet bij een plaag eerst met vallen, klemmen en andere niet-chemische methoden worden gewerkt. Alleen als deze maatregelen onvoldoende resultaat opleveren mogen, als laatste stap in de bestrijding, anticoagulantia worden ingezet. Met deze werkwijze zijn het gebruik van anticoagulantia en daarmee de milieurisico’s zoveel mogelijk te beperken.

Een goede kennis over rattenbestrijding en het alleen in allerlaatste instantie inzetten van anticoagulantia wordt geborgd door extra opleiding voor de (professionele) plaagdierbeheerser en een verplichte certificering van zijn bedrijf voor de bestrijding van ratten buiten volgens IPM. Op basis van criteria gesteld door het Ctgb, is een ‘Handboek beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen’ ontwikkeld. Dit handboek wordt beheerd door de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB).