Herbeoordeling van bestaande middelen voor gewasbescherming op het gezondheidsrisico voor omwonenden

Brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu met het besluit over de herbeoordeling van bestaande gewasbeschermingsmiddelen, vanwege een advies van de Gezondheidsraad over de mogelijke risico's van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden. Het Ctgb motiveert waarom het geen reden ziet in de toelatingsvoorwaarden in te grijpen.