Wob verzoek VSM Captan 80 WG

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur is informatie opgevraagd over de beoordeling en toelating van het middel VSM Captan 80 WG, een schimmelbestrijdingsmiddel. Bij de toelating van dit middel gaat het om een zogenaamde parallelle handelsvergunning. Dat is een middel dat geïmporteerd wordt en identiek is aan een middel dat al in Nederland op de markt is en dus al beoordeeld is. In het bijgevoegde document worden de aanvraag, de correspondentie tussen de bevoegde autoriteit van Italië en Ctgb en de beoordeling (deels) openbaar gemaakt. De parallelle handelsvergunning is openbaar (zie toelatingendatabank), die is voor de volledigheid aan de stukken toegevoegd: parallelle handelsvergunning VSM Captan 80 WG.