Wob Toekomstvisie gewasbescherming en Omwonenden-advies Gezondheidsraad

Op 18 november 2021 ontving het Ctgb een openbaarmakingsverzoek voor besprekingen rondom de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en het advies van de Gezondheidsraad getiteld ‘Vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden’. Gelet op de gevraagde stukken is dit verzoek deels doorgezonden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In overleg met de verzoeker is het verzoek voor het Ctgb geconcretiseerd tot de gespreksverslagen van de bestuurlijke overleggen met de sector. Het onderwerp van het verzoek is de relatie tussen de ziekte van Parkinson en gewasbeschermingsmiddelen, de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 en bijbehorend uitvoeringsprogramma, in het bijzonder of er voldoende gehoor is gegeven aan het advies van de Gezondheidsraad.

Het besluit op dit verzoek en de daarmee openbaar gemaakte documenten vindt u op deze pagina.