Woo-verzoek acetamiprid

Op 11 mei 2020 ontving het Ctgb een verzoek voor openbaar maken van de datamatchingtabellen van de werkzame stof acetamiprid. 3 mei 2021 besloot het Ctgb tot openbaar maken van de gevraagde informatie. Een belanghebbende maakte bezwaar hiertegen. Naar aanleiding van het bezwaar heeft het Ctgb het oorspronkelijke besluit deels aangepast. De gevraagde datamatchingtabellen zijn openbaar gemaakt.

Bij datamatching kan een bedrijf een middel aanvragen door met een datamatchingtabel aan te tonen dat ze over eenzelfde stofdossier beschikken als de oorspronkelijke aanvrager van de stof in Europa. Deze tabel is naar aanleiding van het verzoek (deels) openbaar gemaakt.