Woo-verzoek correspondentie werkzame stof imidacloprid

In juni 2023 ontving het Ctgb een verzoek tot openbaarmaking van alle communicatie die het Ctgb heeft ontvangen vanuit de maatschappij, zoals omwonenden, milieuorganisaties en wetenschappers, over de werkzame stof imidacloprid. Daarnaast heeft verzoeker aangegeven ook alle communicatie tussen het Ctgb en het RIVM over imidacloprid te willen ontvangen. Het verzoek betreft de periode 2000 t/m 2010. In totaal zijn er veertien documenten gevonden, waarvan er negen openbaar zijn gemaakt, met uitzondering van de persoonsgegevens. Bij de overige vijf documenten gaat het om artikelen die zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Die waren dus al openbaar. 

De werkzame stof imidacloprid valt onder de groep neonicotinoïden. Neonicotinoïden bestrijden schadelijke insecten door het zenuwstelsel van deze insecten aan te tasten. Ook niet- doelwitorganismen, zoals bijen, kunnen sterven als ze ermee in aanraking komen. Om deze reden zijn gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid niet langer toegestaan in Nederland.