CBb uitspraak in gewasbeschermingsmiddel BELEM

Een NGO maakt bezwaar tegen de toelating van het gewasbeschermingsmiddel Belem 0.8 mg. Het Ctgb bevestigt de ontvangst en laat de bezwaarmaker weten binnen de wettelijke termijn van achttien weken te zullen reageren. Nog binnen deze termijn stelt de NGO het Ctgb in gebreke wegens niet tijdig beslissen en tekent beroep aan. Omdat ingebrekestelling en beroep te vroeg zijn ingesteld besluit het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) dat de NGO niet ontvankelijk is.