CBb uitspraak beroep NGO wegens niet tijdig beslissen door Ctgb

Een NGO maakt bezwaar tegen het verlengen van de toelating van tien middelen met glyfosaat. Het Ctgb bevestigt de ontvangst en laat de bezwaarmaker weten binnen de wettelijke termijn van achttien weken te zullen reageren. Nog binnen deze termijn tekent de NGO beroep aan wegens niet tijdig beslissen. Omdat dit beroep te vroeg is ingesteld besluit het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) dat de NGO niet ontvankelijk is.