Samenstelling college en overzicht nevenfuncties

Het college bestaat uit de negen leden.

Collegeleden

Drs. Rob van Lint (voorzitter, benoemd tot 01-07 -2026; belangenverklaring en CV)

Nevenfuncties:

 • Consultant ABD Topconsult (ministerie van Binnenlandse Zaken)

 • Lid Programmaraad en docent, Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen van Publiek Domein / MW&V

 • Executive Coach, Intercoach

Prof. dr. Herman Eijsackers (plaatsvervangend voorzitter, benoemd tot 01-02-2025, belangenverklaring en CV)

Bijzonder hoogleraar aan het Environmental Institute of North West University at Potchefstroom (SA)

Expertise:

 • Ecotoxicologie
 • Bodem- en natuurbeheer

Nevenfuncties:

 • Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit bij het RIVM
 • Adviescommissie bruinvisonderzoek (LNV)
 • Commissie Ecologische gevolgen garnalenvisserij (vz) (LNV)

Dr. J. Poulis (lid, benoemd tot 01-01-2026, belangenverklaring en CV)

Nevenfuncties: geen

Drs. Nettie van der Meer (lid, benoemd tot 01-01-2026, belangenverklaring en CV)

Expertise:

 • Beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen en risicobeoordeling

Nevenfuncties:

 • Zelfstandig arbeidshygiënisch adviseur, MEER Preventie
 • Lid expertise centrum toxicologie van de coöperatie PreventPartner, Coöperatie PreventPartner
 • Examinator persoonscertificatieschema voor arbeidshygiënisten, Hobéon SKO
 • Examinator en mentor post-HBO specialisatie Arbeidshygiëne, Stichting PHOV
 • Bestuurslid NVvA (Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne)

Dr. ir. Marleen Riemens (lid, benoemd tot 01-01-2028, belangenverklaring en CV)

Strategisch Adviseur Plant Sciences Group.

Expertise:

 • Geïntegreerde gewasbescherming met als specialisatie onkruidbeheersing
 • Nederlandse landbouw
 • Akkerbouw

Nevenfuncties: Geen

Drs. Rik van de Weerdt (benoemd tot 01-01-2028, belangenverklaring en CV)

Arts Maatschappij & Gezondheid/Medische Milieukunde KNMG (BIG-registratienummer 49024812301):

 • Senior adviseur milieu & gezondheid t.b.v. de GGD’en in Gelderland en Overijssel
 • Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) t.b.v. de Veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel

Expertise:

 • Humane toxicologie, risicobeoordeling humane gezondheid
 • Europees geregistreerd toxicoloog (registratienummer 08023)

Nevenfuncties:

 • Opleider 1e en 2e fase Netherlands School of Public and Occupational health (NSPOH)
 • Partner Bureau Medische Milieukunde Jans, Van den Hazel & van de Weerdt

Prof. dr. Annemarie van Wezel (benoemd tot 01-01-2026, belangenverklaring en CV)

Directeur en hoogleraar aan het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) van de Universiteit van Amsterdam.

Expertise:

 • Risicobeoordeling op het gebied van milieu en waterkwaliteit

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Science Committee Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW)
 • Lid Permanent Committee Large-scale Scientific Infrastructure (NWO)
 • Bestuurslid Netherlands Ecological Research Network NERN
 • Associate editor ‘Frontiers in Environmental Science: Toxicology, Pollution and the Environment’
 • Lid evaluation committee FWO SBBio4A - Applied Biological Sciences A -Environmental sciences, geology, ecotoxicology panel
 • Bestuurslid Stichting International Water Conferences
 • Lid Gezondheidsraad, Committee Signals Health and Environment
 • Bestuurslid Postdoctoral Education on Toxicology
 • Lid Editorial Board ‘Reviews of Environmental Contamination and Toxicology’ (Springer)

Dr. ir. Martin Wolfs (lid, benoemd tot 01-01-2026, belangenverklaring en CV)

plv. Inspecteur Generaal, gepensioneerd

Expertise:

 • Chemie op gebied van biociden
 • Handhaving
 • Toezicht
 • Analyse methode nanodeeltjes

Nevenfuncties: Geen

Dr. Ingrid Becks - Vermeer (secretaris, geen lid van het college, belangenverklaring en CV)

Directeur – secretaris (geen lid):

Nevenfuncties: Geen.