Samenstelling college en overzicht nevenfuncties

Het college bestaat uit de volgende leden:

Collegeleden

ir. J.F. de Leeuw (voorzitter, benoemd tot 01-04-2024, belangenverklaring en CV)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur IZZ  (collectieve zorgverzekering)
 • Voorzitter RvC ICCO-coöperatie
 • Voorzitter RvC Qua Wonen (Krimpenerwaard)
 • Voorzitter bestuur Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector.
 • Lid bestuur Stichting Beheer LZ Agro Kwaliteitsborging (QLIP)
 • Lid bestuur van het Nationaal Groenfonds
 • Lid bestuur Nederlandse Emissie autoriteit (NEa)
 • Lid bestuur Abraham Kuyperfonds
 • Lid tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst (tot 1 juli 2020)

Prof. dr. H.J.P. Eijsackers (plaatsvervangend voorzitter, benoemd tot 01-02-2021, belangenverklaring en CV)

Bijzonder hoogleraar aan het Environmental Institute of North West University at Potchefstroom (SA)

Expertise:

 • Ecotoxicologie
 • Bodem- en natuurbeheer

Nevenfuncties:

 • Adviescommissie bruinvisonderzoek (LNV)

Dr. ir. R. Houba (benoemd tot 01-01-2022, belangenverklaring en CV)

 • Arbeidshygiënist Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL)
 • Zelfstandig arbeidshygiënisch adviseur met de volgende activiteiten:
  - Arbeidshygiënist bij DPSO Arbozorg
  - Arbeidshygiënist bij het Expertise Centrum Toxicologie binnen Prevent Partner

Expertise:

 • Occupational exposure and risk assessment (specialized in chemical and biological agents)
 • Research and consultancy with regard to occupational respiratory diseases (both individual clinical cases and disease clusters in companies)

Nevenfuncties:

 • Gezondheidsraad, Commissie ‘Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS)’ [permanente commissie]
 • Lid ‘Arbo Management Team (AMT)’ voor beroepsgebonden infectieziekten (RIVM)
 • SDU & Vakmedianet: redacteur en auteur van een aantal vakinhoudelijke publicaties
 • Programma raad opleiding arbeidshygiëne van de PHOV opleiding in Utrecht
 • Lid International Scientific committee OSHNET School (Occupational Health & Safety NETworking in EASTern Europe) Turkije

Drs. H.J. Jeuring (benoemd tot 01-08-2022, belangenverklaring en CV)

Coördineerd Specialistisch Inspecteur NVWA, gepensioneerd

Expertise:

 • Residuen
 • Controle en handhaving
 • Vaststelling MRL's

Nevenfuncties: Geen

Dr. ir. C. Kempenaar (benoemd tot 01-01-2024, belangenverklaring en CV)

 • Senior onderzoeker Agrosysteemkunde Wageningen University & Research
 • Lector Precisielandbouw/ Smart Farming bij Aeres Hogeschool, afd. TPO
 • Lid klankbordgroep Slimme Technologie van TKI AgriFood

Expertise:

 • Agronomie
 • Precisielandbouw
 • Sensorsystemen
 • Beslissingsondersteunende systemen
 • Toedieningstechnieken
 • Onkruidkunde
 • Plantenziekten
 • Niet-landouwkundig gebruik van middelen

Nevenfuncties: Geen

Dr. ir. M.M. Riemens (lid, benoemd tot 01-01-2024, belangenverklaring en CV)

Teamleider van de groep Gewasgezondheid bij Wageningen University & Research.

Expertise:

 • Geïntegreerde gewasbescherming met als specialisatie onkruidbeheersing
 • Nederlandse landbouw
 • Akkerbouw

Nevenfuncties: Geen

Drs. D.H.J. van de Weerdt (benoemd tot 01-01-2024, belangenverklaring en CV)

Arts Maatschappij & Gezondheid/Medische Milieukunde KNMG (BIG-registratienummer 49024812301):

 • Senior adviseur milieu & gezondheid t.b.v. de GGD’en in Gelderland en Overijssel
 • Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) t.b.v. de Veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel

Expertise:

 • Humane toxicologie, risicobeoordeling humane gezondheid
 • Europees geregistreerd toxicoloog (registratienummer 08023)

Nevenfuncties:

 • Opleider 1e en 2e fase Netherlands School of Public and Occupational health (NSPOH)
 • Partner Bureau Medische Milieukunde Jans, Van den Hazel & van de Weerdt
 • Consultant voor WHO-PAHO

Prof. dr. A.P. van Wezel (benoemd tot 01-01-2022, belangenverklaring en CV)

Directeur en hoogleraar aan het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) van de Universiteit van Amsterdam.

Expertise:

 • Risicobeoordeling op het gebied van milieu en waterkwaliteit

Nevenfuncties:

 • Incidenteel jury werk voor NWO en STW
 • Lid en Vice-voorzitter van de Technische Commissie Bodem
 • Lid Supervisory board Postdoctorale Opleiding Toxicologie
 • Lid Editorial board ‘Reviews of Environmental Contamination and Toxicology’
 • Voorzitter (bij piket) Crisis Expert Team milieu en drinkwater

Dr. ir. M. Wolfs (lid, benoemd tot 01-01-2022, belangenverklaring en CV)

plv. Inspecteur Generaal, gepensioneerd

Expertise:

 • Chemie op gebied van biociden
 • Handhaving
 • Toezicht
 • Analyse methode nanodeeltjes

Nevenfuncties: Geen

Dr. I. Becks - Vermeer (secretaris, geen lid van het college, belangenverklaring en CV)

Directeur – secretaris (geen lid):

Nevenfuncties: Geen.