Samenstelling college en overzicht nevenfuncties

Het college bestaat uit de volgende leden:

ir. J.F. de Leeuw (voorzitter, benoemd tot 01-04-2024)

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur IZZ
 • Voorzitter RvC ICCO-coöperatie
 • Voorzitter RvC Qua Wonen (Krimpenerwaard)
 • Lid bestuur Stichting Beheer LZ Agro Kwaliteitsborging
 • Lid Raad van Advies Staatsbosbeheer
 • Lid bestuur Abraham Kuyperfonds
 • Lid van het bestuur van het Nationaal Groenfonds

prof. dr. H.J.P. Eijsackers (lid, benoemd tot 01-02-2021)

Bijzonder hoogleraar aan het Environmental Institute of North West University at Potchefstroom (SA)

Expertise:

 • Ecotoxicologie
 • Bodem- en natuurbeheer

Nevenfuncties:

 • Commissie wetenschappelijke integriteit (WUR) (plv. vz)
 • Commissie van Toezicht van het RIVM
 • Wetenschappelijke begeleidingsgroep bruinvisonderzoek (LNV)
 • Wetenschappelijke begeleidingsgroep Oostvaardersplassen (SBB)
 • Beoordelingscommissie (vz) beleidsgericht deel NL polair programma (NWO)
 • Bestuur (vz) Stichting Beelden op de Berg
 • Bestuur (vz) Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen

prof. dr. A.P. van Wezel (lid, benoemd tot 01-01-2022)

Directeur en hoogleraar aan het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) van de Universiteit van Amsterdam.

Expertise:

 • Risicobeoordeling op het gebied van milieu en waterkwaliteit

Nevenfuncties:

 • Incidenteel jury werk voor NWO en STW
 • Lid en Vice-voorzitter van de Technische Commissie Bodem
 • Lid Supervisory board Postdoctorale Opleiding Toxicologie
 • Lid Editorial board ‘Reviews of Environmental Contamination and Toxicology’
 • Voorzitter (bij piket) Crisis Expert Team milieu en drinkwater

drs. D.H.J. van de Weerdt (lid, benoemd tot 01-01-2024)

Arts Maatschappij & Gezondheid/Medische Milieukunde KNMG (BIG-registratienummer 49024812301):

 • Senior adviseur milieu & gezondheid t.b.v. de GGD’en in Gelderland en Overijssel
 • Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) t.b.v. de Veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel

Expertise:

 • Humane toxicologie, risicobeoordeling humane gezondheid
 • Europees geregistreerd toxicoloog (registratienummer 08023)

Nevenfuncties:

 • Opleider 1e en 2e fase Netherlands School of Public and Occupational health (NSPOH)
 • Partner Bureau Medische Milieukunde Jans, Van den Hazel & van de Weerdt
 • Consultant voor WHO-PAHO

dr. ir. M.M. Riemens (lid, benoemd tot 01-01-2024)

Teamleider van de groep Gewasgezondheid bij Wageningen University & Research.

Expertise:

 • Geïntegreerde gewasbescherming met als specialisatie onkruidbeheersing
 • Nederlandse landbouw
 • Akkerbouw

Nevenfuncties:

Plaatsvervangende leden:

dr. ir. R. Houba (plaatsvervangend lid, benoemd tot 01-01-2022)

 • Arbeidshygiënist Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL)
 • Zelfstandig arbeidshygiënisch adviseur met de volgende activiteiten:
  - Arbeidshygiënist bij DPSO Arbozorg
  - Arbeidshygiënist bij het Expertise Centrum Toxicologie binnen Prevent Partner

Expertise:

 • Occupational exposure and risk assessment (specialized in chemical and biological agents)
 • Research and consultancy with regard to occupational respiratory diseases (both individual clinical cases and disease clusters in companies)

Nevenfuncties:

 • Gezondheidsraad:
 • Commissie ‘Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS)’ [permanente commissie]
 • Lid ‘Arbo Management Team (AMT)’ voor beroepsgebonden infectieziekten (RIVM)
 • SDU & Vakmedianet: redacteur en auteur van een aantal vakinhoudelijke publicaties
 • Programma raad opleiding arbeidshygiëne van de PHOV opleiding in Utrecht
 • Lid International Scientific committee OSHNET School (Occupational Health & Safety NETworking in EASTern Europe) Turkije

dr. ir. M. Wolfs (plaatsvervangend lid, benoemd tot 01-01-2022)

plv. Inspecteur Generaal, gepensioneerd

Expertise:

 • Chemie op gebied van biociden
 • Handhaving
 • Toezicht
 • Analyse methode nanodeeltjes

Nevenfuncties:
Geen

ir. H.J. Jeuring (plaatvervangend lid, benoemd tot 01-08-2022)

Coördineerd Specialistisch Inspecteur NVWA, gepensioneerd

Expertise:

 • Residuen
 • Controle en handhaving
 • Vaststelling MRL's

Nevenfuncties:
Geen

dr. ir. Corné Kempenaar (lid, benoemd tot 01-01-2024)

Senior onderzoeker Agrosysteemkunde Wageningen University & Research

Expertise:

 • Agrarische productiesystemen

 • Agro-ecologie

 • Agrotechnologie

 • Beslissingsondersteunende systemen

 • Biologische bestrijding

 • Epidemiologie

 • Geintegreerde bestrijding

 • Groenbeheer

 • Herbiciden

 • Landbouw

 • Milieueffect

 • Onkruidbestrijding

 • Onkruiden

 • Onkruidkunde

 • Pesticiden

 • Plantaardige productiesystemen

 • Plantenziekten

 • Plantenziekteverwekkende schimmels

Nevenfuncties (via verkiezing. onbezoldigd):

dr. I. Becks - Vermeer (secretaris, geen lid van het college)

Directeur – secretaris (geen lid):

Nevenfunctie:

Geen.