Het Ctgb weegt duurzame teelt mee bij toelating middel tegen luis

In de vergadering van 25 juli ging het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) akkoord met de toelating van het insecticide Teppeki voor gebruik tegen luis in paprika onder glas. Bij dit besluit heeft het Ctgb het belang van het middel voor de duurzame IPM-teelt meegewogen. In de teelt van paprika onder glas is het werken met natuurlijke vijanden gebruikelijk. Teppeki heeft een selectief werkingsmechanisme, het bestrijdt alleen verschillende soorten luizen. Dat maakt het goed bruikbaar in de IPM-aanpak; het schaadt de gebruikte natuurlijke vijanden niet. Teppeki kreeg eerder een proefontheffing voor gebruik in een pilot van LTO in het kader van de systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming. Mede op grond van informatie verkregen in die pilot kon de werkzaamheid in paprika voldoende worden onderbouwd.

Het gebruik in paprika onder glas is een uitbreiding van de toelating van dit middel. Het middel was al toegelaten voor insectenbestrijding in aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, triticale, spelt, zomertarwe, winterkoolzaad, pitvruchten, bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt, bloemzaadteelt, veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw- en groentegewassen, openbaar groen en vruchtbomen en struiken van pitvruchten.