Twee gewasbeschermingsmiddelen met laag risico toegelaten

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besloot in de septembervergadering onder andere twee gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico toe te laten. Het betreft een insecticide op basis van maltodextrine – een suiker – en een ‘vaccinatie’ met een verzwakt virus. Dit past in het streven naar duurzaamheid, om milieuvriendelijker alternatieven te zoeken voor chemische middelen.

Verzwakt virus

Een verzwakt virus dat werkt tegen het Pepino-mozaïekvirus en wordt toegepast in de tomatenteelt is veilig bevonden en wordt toegelaten tot de markt. Dit is een laag-risicomiddel, van microbiologische oorsprong. De werking is te vergelijken met een vaccinatie: door contact met een zwak en onschadelijk isolaat van het virus ontwikkelen tomatenplanten resistentie tegen veel schadelijker virussen. Drie partijen dienden een zienswijze in naar aanleiding van de voorgenomen toelating. Het Ctgb heeft de zienswijzen in de beoordeling meegewogen, maar zag geen aanleiding de eerdere conclusie te wijzigen.

Suiker

Het tweede laag risico-middel is een insecticide op basis van een suiker (maltodextrine). Door planten hiermee te bespuiten kleeft de suikeroplossing óf de insecten aan de bladeren vast, óf de suikeroplossing verstopt de ademhalingsorganen van de insecten waardoor die sterven. Het middel stond al op de RUB-lijst, een lijst met minder schadelijke middelen die zonder toelating zijn toegestaan (RUB = Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen).