EU-lidstaten stemmen in met wetenschappelijke criteria voor hormoonontregelende stoffen

Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten stemden op 4 juli in met de door de Europese Commissie voorgestelde wetenschappelijke criteria voor hormoonontregelende stoffen (endocrine disruptors) in gewasbeschermingsmiddelen. Hormoonontregelende stoffen zijn natuurlijke of chemische stoffen die de hormoonhuishouding van mens en dier kunnen verstoren met blijvende schade tot gevolg. Deze stoffen worden verboden tenzij de blootstelling van mensen aan de stof verwaarloosbaar is. Het voorstel zal in de komende drie maanden worden behandeld in het Europees Parlement en de Europese Raad. De criteria zijn na een overgangsperiode van zes maanden van toepassing.

De wetenschappelijke criteria voor hormoonontregelende stoffen zijn gebaseerd op de definitie van hormoonontregelende stoffen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Richtsnoer

Het komend halfjaar zullen de Europese Chemicals Agency (ECHA) en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) een gezamenlijk richtsnoer voor de precieze toepassing van de criteria afronden. In de herfst zal een concept van dit richtsnoer geconsulteerd worden bij belanghebbenden en het publiek. Behalve voor nieuwe aanvragen zullen de criteria ook van toepassing zijn op lopende beoordelings- of herbeoordelingsprocedures van werkzame stoffen.

Biociden

De Europese Commissie wil dezelfde criteria implementeren voor biociden, omdat de eigenschappen die een werkzame stof tot een hormoonontregelaar maken niet afhankelijk zijn van het gebruik van die werkzame stof.

Ctgb

Het Ctgb werkt mee aan het richtsnoer voor de precieze toepassing van de criteria, en zodra de overgangsperiode voorbij is zal het de voorgestelde criteria toepassen.

Meer informatie

Het meest recente voorstel, dat nu is vastgesteld, vindt u hier.

Details over het proces van Europese besluitvorming zijnĀ online te raadplegen op de website van de Europese Commissie.

Zie hier voor Frequently Asked Questions over hormoonontregelende stoffen.

.