Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 27 september 2017

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

 

15468 N

Cavron Green

(wederzijdse erkenning)

iprodion

Certiplant NV

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor pleksgewijze toepassing (tot 5% van het areaal) op gazons en golfterreinen.

15343 N

Gro-Stop Electro

chloorprofam

Certis Europe B.V.

Dit anti spruitmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een ruimtebehandeling in de teelt van consumptieaardappel en zetmeelaardappel.

15471 N

Kyleo

(wederzijdse erkenning)

2,4-D en glyfosaat

Nufarm B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van pitvruchten, op half-open en open- verhardingen en op onverharde terreinen.

15461 N

TOPENCO 100 EC

(wederzijdse erkenning)

penconazool APEC Agro S.A.S Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van appel (onbedekte teelt), courgette (bedekte substraatteelt) en komkommer (bedekte substraatteelt).
15462 N Flame tribenuron-methyl Albaugh UK Ltd. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een na opkomst toepassing in de teelt van wintertarwe, wintergerst, zomertarwe en zomergerst.
15463 N

TBM 75 WG

(wederzijdse erkenning)

tribenuron-methyl Sharda Cropchem Espana S.L. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een na opkomst toepassing in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomergerst en haver.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12589 N

BIO 1020

(kleine toepassing)

metarhizium anisopliae strain F52

Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen

 

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik en niet-professioneel gebruik wordt uitgebreid voor professioneel gebruik in de teelt van peulvruchten, lupine (peulvrucht), veldboon (peulvrucht), oliehoudende zaden, vezelgewassen, veldboon voor silage, witlof (pennenteelt), cichorei, graszodenteelt, extra toepassingen in kleinfruit (aardbei, bessen, druif en braam- en framboosachtigen), bladgroenten, wortel- en knolgewassen , asperge, kruidenteelt vers of gedroogd, gladiolen (onbedekte teelt), extra toepassingen in bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), extra toepassingen in boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), vaste planten, bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt (bedekte teelt), veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap (onbedekte teelt).

W.2

n.v.t.

n.v.t.

6147 N Kumulus S
(kleine toepassing)
zwavel BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van tomaat (bedekte teelt), aubergine (bedekte teelt) en potplanten (bedekte teelt).

W.7 n.v.t. n.v.t.

12630 N

Signum
(kleine toepassing)

boscalid en pyraclostrobine

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de onbedekte teelt van boon met peul  en onbedekte teelt van erwt met peul.

W.17

n.v.t.

n.v.t.

14414 N

Geoxe

fludioxonil

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de onbedekte teelt van aardbei.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12969 N

Revus

 

mandipropamid

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel en niet –professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van aardappel, sla, rucola en andijvie. Tevens wordt bij de herregistratie een uitbreiding van het professioneel gebruik met kleine toepassing in de teelten van tomaat, veldsla, kiemgroenten en aromatische kruidgewassen toegelaten.

Daarbij gelden nieuwe toepassingsvoorwaarden: Het minimum interval tussen twee opeenvolgende bespuitingen in de onbedekte teelten (behalve aardappel) wordt vergroot tot 21 dagen. Voor aardappel wordt de veiligheidstermijn vergroot van 3 naar 7 dagen. Tevens worden voor professioneel gebruik nieuwe waarschuwingszinnen voor gebruik in IPM systemen en voor resistentiemanagement opgenomen op het WG.

Professioneel gebruik; W.3

 

Niet-professioneel gebruik; W.2

 

01-04-2018

 

 

 

01-04-2018

01-10-2018

 

 

 

01-10-2018

14464 N

CLEAVE

florasulam en fluroxypyr-meptyl

ADAMA Registrations B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale en zomergraan.

De restrictiezin: Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden komt te vervallen

W.1

06-10-2017

06-10-2017

8794 N

Apollo

clofentezin

ADAMA Registrations B.V.

Dit mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van appel, peer en in de bedekte en onbedekte teelt van aardbei, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste plantenteelt.

 

Het gebruik in pruim en tomaat wordt niet langer ondersteund en kers is tijdens de beoordeling teruggetrokken. Ter bescherming van natuurlijke vijanden is een waarschuwingszin opgenomen.

W.8

01-01-2018

01-05-2018

10238 N

Sunspray 11-E

paraffineolie

Petronas Lubricants Belgium NV

De herregistratie van deze toelating wordt afgewezen omdat voor geen van de aangevraagde gebruiken een acceptabel risico kan worden aangetoond voor aquatische organismen en niet-doelwit geleedpotigen, en dat voor de aangevraagde gebruiken in pootaardappel, tulp, lelie en hyacint bovendien geen acceptabel risico kan worden aangetoond voor regenwormen en andere macro-organismen in de bodem.

Dit insectenbestrijdingsmiddel was geregistreerd voor professioneel gebruik in de teelten van pootaardappel, appel, peer, pruim, tulp, lelie en hyacint.

n.v.t.

01-01-2018

01-11-2018

12353 N

Tanos

cymoxanil

DuPont de Nemours (Nederland) B.V.

De herregistratie van deze toelating wordt afgewezen omdat geen acceptabel risico voor zoogdieren kan worden aangetoond.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel was toegelaten voor professioneel gebruik in aardappel. .

n.v.t.

01-01-2018

01-07-2018

11953 N

TopGun Gebruiksklaar

caprinezuur en pelargonzuur

The Woodstream Canada Corporation,

c/o Exponent International Ltd

 

De herregistratie van deze toelating wordt afgewezen omdat de fysisch-chemische eigenschappen van de werkzame stof caprinezuur en het product onvoldoende zijn beschreven. Tevens is voor het aangevraagde gebruik op halfopen en gesloten verhardingen geen acceptabel risico voor waterorganismen aangetoond.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel was toegelaten voor niet-professioneel gebruik in sier- en moestuin, onverharde terreinen en op open en halfopen verhardingen.

n.v.t.

01-04-2018

01 -01-2019

11954 N

TopGun Concentraat

caprinezuur en pelargonzuur

The Woodstream Canada Corporation,

c/o Exponent International Ltd

 

De herregistratie van deze toelating wordt afgewezen omdat de fysisch-chemische eigenschappen van de werkzame stof caprinezuur en het product onvoldoende zijn beschreven. Tevens is voor het aangevraagde gebruik op halfopen en gesloten verhardingen geen acceptabel risico voor waterorganismen aangetoond.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel was toegelaten voor niet-professioneel gebruik in sier- en moestuin, onverharde terreinen en op open en halfopen verhardingen.

n.v.t.

01-04-2018

01-01-2019

Overige wijzigingen gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

10866 N

Focus Plus

cycloxydim

BASF Nederland B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in een groot aantal landbouw-, groente- en sierteeltgewassen.

De gehonoreerde wijziging betreft het opnemen van een toepassing van 2*2 liter per hectare in de teelt van bieten tegen eenjarige grasachtige onkruiden. Uitvoeren van 1 toepassing van 4-5 liter per hectare per jaar tegen meerjarige grasachtige onkruiden blijft mogelijk, maar omdat het maximum gebruik op 5 liter per hectare per jaar is gesteld, kunnen de toepassingen van 2 maal 2 l/ha en 1 maal4-5 l/ha in bieten niet beiden binnen 1 groeiseizoen in hetzelfde gewas worden uitgevoerd.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

13531 N

Vivendi 100

clopyralid

UPL Europe Ltd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van bieten, mais, koolzaad, vezelgewassen, aardbei (onbedekte teelt), sluitkoolachtigen (onbedekte teelt) en bloemkoolachtigen (onbedekte teelt). De samenstelling van het product is gewijzigd.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

13201 N

Promanal-R Gebruiksklaar

koolzaadolie
pyrethrinen

W. Neudorff GmbH KG

Bij de verlenging wordt voor het niet-professioneel gebruik het etiket aangepast van WGGA naar WG format, en vervallen de claims tegen spintmijten en wol- en dopluizen in onbedekte teelten. Het WGGA voor professioneel gebruik komt te vervallen.

W.1

01-03-2018

01-03-2019

15003 N

Natria Insectenmiddel Spray

koolzaadolie
pyrethrinen

W. Neudorff GmbH KG

Bij de verlenging wordt voor het niet-professioneel gebruik het etiket aangepast van WGGA naar WG format, en vervallen de claims tegen spintmijten en wol- en dopluizen in onbedekte teelten.

W.1

01-03-2018

01-03-2019

14747 N

Nimrod 250 EC

bupirimaat

ADAMA Registrations B.V.

Bij de verlenging wordt de toelating uitgebreid met de toepassing in de teelt van peer, in de bedekte teelt van aardbei en in teelten van aalbes en braam en framboosachtigen. De toepassing in openbaar groen wordt niet verlengd. Voor diverse toepassingen worden er nieuwe toepassingsvoorwaarden opgelegd.

W.1

01-10-2017

01-07-2018

14748 N

Abir

bupirimaat

ADAMA Registrations B.V.

Bij de verlenging wordt het WG gewijzigd overeenkomstig de voor de aangevraagde gebruiken relevante wijzigingen zoals vastgelegd bij de herregistratie van de moedertoelating. Verder wordt het gebruik in de bedekte teelten van augurk en courgette niet verlengd.

W.1

01-10-2017

01-07-2018

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

13860 N

PlantTrust

fosetyl-aluminium

Everris International B.V.

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2018

14117 N

Budget Milbectin EC

milbemectin

Iticon N.V.

01-10-2017

01-10-2017

01-10-2017

13679 N

Budget Methoxyfenozide 240 SC

methoxyfenzide

Iticon N.V.

01-10-2017

01-10-2017

01-10-2017

12827 N

Budget Maleine Hydrazide SG

maleinehydrazide

Iticon N.V.

01-10-2017

01-10-2017

01-10-2017

13297 N

Activus 40 WG

pendimethalin

ADAMA Registrations B.V.

31-12-2017

31-12-2017

31-12-2017

13910 N

Activus 400 SC

pendimethalin

ADAMA Registrations B.V.

31-12-2017

31-12-2017

31-12-2017