Alle toepassingen van toegelaten middelen staan in de Toelatingen databank

Vanaf 21 december kan in de toelatingen databank aan de hand van een toepassing worden gezocht naar alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.
Dit was al mogelijk voor toegelaten biociden en voor acariciden, herbiciden, en insecticiden; nu dus voor alle middelen.

Aan de hand van een aantasting, plaag of ziekte kan gezocht worden naar middelen die hiervoor zijn toegelaten. Het overzicht kan desgewenst als Excel-bestand worden bewaard.

Verder maakt het Ctgb via de databank uitgebreide informatie openbaar over toegestane toepassingen, de onderbouwing waarom het middel is toegelaten, doorgevoerde wijzigingen en tot wanneer een middel is toegelaten.