Noodmaatregel voor metam-natrium door rechter vernietigd

Dinsdag 30 januari ‘18 vernietigde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de noodmaatregel van het Ctgb voor grondontsmettingsmiddelen op basis van metam-natrium. Op 28 mei 2014 werd door het Ctgb ingegrepen in het gebruik van grondontsmettingsmiddelen op basis van deze stof. In eerste instantie zijn de middelen geschorst, in tweede instantie werd het gebruiksvoorschrift aangescherpt. Zowel de toelatinghouders van de metam-natriummiddelen, als de milieuorganisatie Bollenboos gingen bij het CBb in beroep tegen dit besluit.

Het Ctgb nam zijn besluit op basis van artikel 71 van Verordening 1107/2009. Dit artikel biedt de mogelijkheid om met een noodmaatregel in te grijpen in een toelating als er sprake is van nieuwe informatie waaruit blijkt dat er een risico is voor mens, dier of milieu. De rechter oordeelde op 30 januari dat het Ctgb de maatregelen op basis van artikel 71 niet had mogen nemen en vernietigde de besluiten van het Ctgb. Kernpunt in de uitspraak van het CBb is de vraag hoe het risico voor omwonenden gewogen moet worden. Het CBb redeneert dat zich geen zodanige risico’s hebben voorgedaan, dat gebruik van een noodmaatregel gerechtvaardigd en proportioneel is.

Voor een veilige toelating van een gewasbeschermingsmiddel moet worden uitgegaan van een ‘aanvaardbaar risico’. In dit geval was de kans op een ‘onaanvaardbaar risico’ naar het oordeel van de wetenschappers van het Ctgb te groot, waarna direct werd ingegrepen op basis van de genoemde bepaling. Deze redenering is door het CBb niet gevolgd.

Voor middelen op basis van metam-natrium geldt dat de toelating iedere vijf jaar opnieuw moet worden beoordeeld. Momenteel loopt de herbeoordeling in het kader van het reguliere traject.