Ctgb publiceert imidacloprid studies

In vervolg op een lang lopende bezwaar- en beroepzaak uit 2012 van de Bijenstichting en de toelatinghouder Bayer CropScience, besloot het Ctgb in april 2019 tot openbaarmaking van 85 studies met middelen op basis van imidacloprid. De studies zijn openbaar met uitzondering van persoonsgegevens en onder andere GLP- en analysecertificaten van laboratoria. Het Ctgb besloot al eerder tot gedeeltelijke openbaarmaking, maar mocht dit besluit door de gerechtelijke procedures niet uitvoeren.

Het Ctgb heeft de studies in 2011 gebruikt bij besluiten tot wijziging van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op basis van de werkzame stof imidacloprid. De uitkomsten van de studie kunnen dus ook hebben geleid tot het afwijzen of inperken van een toepassing. Ze  geven dus niet (altijd) de effecten weer van middelen die op de markt zijn. Inmiddels zijn veel (10 van de 12) van de betreffende middelen niet meer op de markt. De goedkeuringsvoorwaarden voor de werkzame stof imidacloprid zijn met de  Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 485/2013 en later met de Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 2018/783 ingrijpend gewijzigd. Ook is het toetsingskader inmiddels gewijzigd. Via de hyperlink onder 'Openbaar gemaakte studies neonicotinoïden' kunnen - na het lezen van de disclaimer - de bestanden worden gedownload.

Nota bene

We merken op dat deze documenten geen eigendom zijn van het Ctgb. Er kunnen rechten van derden op de documenten rusten, waaronder intellectuele eigendomsrechten en een regeling voor gegevensbescherming. Gebruik van een studie of de inhoud ervan zonder de toestemming van de rechthebbende kan daarom verboden zijn en een inbreuk zijn van de rechten van deze rechthebbende.