Gestage stroom ‘groene’ aanvragen

Aanvragen voor ‘groene’ middelen blijven gestaag binnenkomen bij het Ctgb. Ook deze maand stonden er twee toelatingen op de agenda van het College. Daarbij ging het om middelen op basis van twee bacillen, de ene Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki SA-12, de andere Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600.

Het middel met Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki SA-12 is een wederzijdse erkenning op basis van een toelating uit Italië. Het is een insecticide dat werkt tegen rupsen in diverse groenten en kruiden te gebruiken in bedekte teelten. Bacillus thuringiensis is van nature aanwezig in de bodem en op bladeren, toedienen van het middel verhoogt de concentratie. De bacterie maakt een toxine aan dat in combinatie met spijsverteringssappen van de rups de darm aantast. De rupsen stoppen met eten en gaan dood. Het voordeel van de Bacillus thuringiensis is dat deze heel specifiek werkt; hij heeft wel invloed in rupsen, maar werkt niet in andere insecten zoals bijvoorbeeld bijen.

Ook toegelaten werd een middel op basis van een nieuwe actieve stof uit 2016: Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600. De bacterie werkt als fungicide en wordt toegelaten voor gebruik in enkele vruchten en groenten. Bij preventief gebruik verspreidt de bacterie zich over de wortels van de (kiem)plant, wat voorkomt dat een schimmel zich er kan vestigen. De bacterie komt algemeen voor in het milieu en produceert geen ziekteverwekkers of ziekteverwekkende residuen.

Kleine toepassingen

Telers in ons land hebben een groot belang bij de mogelijkheid om toegelaten middelen ook in ‘kleine teelten’ te kunnen gebruiken. Van deze optie wordt veel gebruik gemaakt; vrijwel iedere collegevergadering wordt een uitbreiding van een toelating in kleine teelten aangeboden. In deze juni-vergadering werd een fungicide op basis van fosetyl en propamocarb uitgebreid met maar liefst veertien toepassingen in bedekte teelten.