Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 23 oktober 2019

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15923 N

LilyPlus

6-benzyladenine

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een indoor dompelbehandeling van leliebollen voor de bloementeelt. De behandelde bollen worden zowel in de kas als op het veld uitgeplant.

15949 N

Proliant

gibberellinezuur

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een gewasbehandeling in Snijmais, Korrelmais, Corn cob mix, Maiskolvensilage.

15958 N

OROCIDE PLUS

sinaasappelolie

Oro Agri International, Ltd.

Dit middel wordt toegelaten als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van  tomaat en paprika. Het middel is als kleine toepassing toelaatbaar in de bedekte teelten van vruchtgroenten van Cucurbitaceae (eetbare en niet-eetbare schil), snijbloemen, snijgroen en trekheesters. Voor niet-professioneel gebruik is het middel toepasbaar als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van paprika en tomaat.

15927 N

Flame Duo

florasulam en tribenuron-methyl

Albaugh TKI d.o.o.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst en zomergerst.

15944 N

CLAP FORTE

clopyralid

Sharda Cropchem Espana S.L.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van koolzaad.

15932 N

Input (wederzijdse erkenning)

prothioconazool en spiroxamine

 Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomergerst en zomerrogge.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

10104 N

Captosan 500 SC

captan

ADAMA Registrations B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in bolbloemen van lelie (grondgebonden bedekte bloementeelt).

W.15

n.v.t.

n.v.t.

Overig gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn
vorige W-code

14695 N

GIBB PLUS SL

gibberellinen

Globachem N.V.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegepast in de onbedekte teelt van appel en peer.
De wijziging betreft de toelating in peer

W.1

n.v.t.

n.v.t.

12694 N

PreFeRal

Isaria fumosorosea Apopka stam 97 (voorheen Paecilomyces fumosoroseus)

Biobest Group N.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de bedekte teelten van  aardbei, sierteeltgewassen en vruchtgroente van Cucurbitaceae en Solanaceae, en als kleine toepassing in de bedekte teelten van klein fruit, boon met peul, kruiden, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt en veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

12970 N

Rudis

prothioconazool

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik is reeds toegelaten als spuit- en dompeltoepassing in sluitkoolachtigen (onbedekte teelt), prei (onbedekte teelt), bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt), bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt) en in de kleine toepassingen suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, knolraap, koolraap, rode biet, schorseneer, mierikswortel en tweedejaars plantui (allen onbedekte teelt).

De uitbreiding betreft het gebruik als grondbehandeling tegen witrot voor zaaien in de onbedekte teelt van uien, knoflook en sjalotten.

W.6

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

14934 N

DuPont TREORIS

chloorthalonil, penthiopyrad

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

20-11-2019

20-05-2020

20-05-2020

14328 N

Abringo

chloorthalonil

Certiplant N.V.

20-11-2019

20-05-2020

20-05-2020

11585 N

Allure vloeibaar

chloorthalonil, prochloraz

BASF Nederland B.V.

20-11-2019

20-05-2020

20-05-2020

9978 N

Danadim Progress

dimethoaat

FMC Operational Netherlands B.V.

31-12-2019

30-06-2020

30-06-2020

9914 N

Nomolt

teflubenzuron

BASF Nederland B.V.

30-11-2019

30-05-2020

30-05-2021