Toelatingen tegen tijgermug, knaagdieren en met nieuwe werkzame stof

Het College heeft 24 juni een biologisch larvendodend middel tegen de tijgermug toegelaten, waardoor deze nu zonder vrijstellingen te bestrijden is. Ook is er een middel tegen knaagdieren toegelaten voor professioneel gebruik binnen IPM met een ander werkingsmechanisme dan anticoagulantia. En voor gebruik tegen insecten in kassen is een middel toegelaten met een voor Nederland nieuwe werkzame stof.

Tijgermug

Voor de bestrijding van de uitheemse tijgermug, die knokkelkoorts en chikungunya kan verspreiden, werden tot nog toe vrijstellingen verleend door het ministerie van I&W. Om zowel muggenlarven in stilstaand water – in bijvoorbeeld autobanden – als volwassen vliegende muggen te kunnen bestrijden, zijn middelen met verschillende werkingsmechanismen nodig. Twee van dit soort middelen zijn de afgelopen jaren al toegelaten onder de biocideverordening, een derde VectoMax FG op basis van twee bacteriestammen (Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stam AM65-52 en Bacillus sphaericus 2362, stam ABTS-1743) is in de afgelopen vergadering toegelaten voor professioneel gebruik. De bacteriën infecteren de darmen van de muggenlarven, waardoor ze sterven. De toelating is een wederzijdse erkenning van een beoordeling door Zwitserland.

Nieuwe werking tegen knaagdieren

Tegen ratten en muizen is het middel Selontra/Relpexa toegelaten op basis van de werkzame stof cholecalciferol (vitamine D3). Een overdosis vitamine D3 veroorzaakt verkalking van bloedvaten, nieren, maagwand en longen, waardoor de dieren sterven. Het heeft hiermee een ander werkingsmechanisme dan de bekende rodenticiden op basis van bloedverdunners (anticoagulantia) en dat is gunstig tegen de ontwikkeling van resistentie. Wel kan het middel, net zoals de anticoagulantia, alleen onder de biocideverordening worden toegelaten op basis van het maatschappelijk belang – in dit geval de volksgezondheid – vanwege de risico’s op doorvergiftiging voor roofvogels en marterachtigen. Het middel wordt daarom alleen toegelaten voor professioneel gebruik binnen een IPM-systeem om minimale blootstelling van mens en milieu aan de biociden te garanderen. De toelating is een wederzijdse erkenning van een beoordeling door Finland.

Nieuwe werkzame stof in de kas

Het gewasbeschermingsmiddel Exalt op basis van de werkzame stof spinetoram is toegelaten voor professioneel gebruik in de bedekte grondgebonden teelt van sla, courgette, komkommer, aubergine, tomaat, paprika, bloemisterijgewassen en als kleine toepassingen in de bedekte teelt van aardbei, bessen, braam-en framboosachtigen, veldsla, rucola, augurk, vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil en aromatische kruidgewassen. De werkzame stof spinetoram is in Europa in 2014 goedgekeurd en komt nu voor het eerst in Nederland op de markt. Het is een fermentatieproduct van bodembacteriën dat inwerkt op het centrale zenuwstelsel van insecten. Ze krijgen het binnen via de behandelde bladeren.