Besluiten gewasbeschermingsmiddelen collegevergadering 22 september 2021

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16266 N

Futureco Nofly WP (wederzijdse erkenning)

Paecilomyces fumosoroseus stam FE9901

Futureco Bioscience, S.L.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van tomaat (bedekte teelt), paprika (bedekte teelt), courgette (bedekte teelt), meloen (bedekte teelt) en in de teelt van de kleine toepassingen aubergine (bedekte teelt), augurk (bedekte teelt), komkommer (bedekte teelt), pompoen (bedekte teelt), stokslaboon (bedekte teelt), linzen (bedekte teelt) en vaste planten (bedekte teelt).

16262 N

Promanal HP (wederzijdse erkenning)

paraffineoliën

W. Neudorff GmbH KG

Dit mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van pitvruchten, druif, steenvruchten, bessen en sierheesters.

De toepassingen in steenvruchten, bessen en sierheesters zijn als ‘kleine toepassingen’ beoordeeld.

16258 N

Protiostar (wederzijdse erkenning)

prothioconazool

Finchimica S.p.A.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, winterrogge, triticale, zomertarwe en zomergerst.

16261 N

Polygandron STP (wederzijdse erkenning)

Pythium oligandrum stam M1

Biopreparáty, spol. s r.o.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor middel van een zaadbehandeling in de teelt van bieten en rode biet.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

11503 N

BETTIX SC (kleine toepassing)

metamitron

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt), bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt) en bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt)

W.4

n.v.t.

n.v.t.

12630 N

Signum (wederzijdse erkenning)

boscalid en pyraclostrobine

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met een doseringsverhoging voor de toepassing in aardappel.

W.20

n.v.t.

n.v.t.

Wijziging gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

15728 N

Conviso One

foramsulfuron en thiencarbazon-methyl

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegepast ter bestrijding van eenjarige onkruiden in bieten.

Het betreft een wijziging in de driftreducerende maatregelen. De nieuwe restrictiezinnen zijn:

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen, is toepassing uitsluitend toegestaan

- indien bij een dosering van tweemaal 0.5 L/ha op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

en

- indien bij een enkelvoudige dosering van 1 L/ha op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

* een techniek uit tenminste de klasse DRT95 of

* een techniek uit tenminste de klasse  DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 125 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelgrens).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15746 N

Xanadu

bensulfuron-methyl en metsulfuron-methyl

UPL Europe Ltd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt gewijzigd. De mogelijkheden voor driftreducerende maatregelen om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15683 N

TAVAS

metribuzin en diflufenican

ADAMA Registrations B.V.

Dit onkruidbestrijding voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van consumptieaardappel en zetmeelaardappel. Het middel mag naast de reeds toegelaten toepassing met DRT 97.5 en een teeltvrije zone van 150 cm ook toegepast worden met DRT 90 en een teeltvrije zone van 275 cm.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13145 N  

Gardo Gold

S-metolachloor en terbuthylazine

Syngenta Crop Protection B.V

De verlenging (herregistratie) van de middeltoelating voor professioneel gebruik wordt afgewezen en had een toelating als herbicide in mais. De afwijzing is gebaseerd op het feit dat geen acceptabel risico kon worden aangetoond voor zoogdieren en bodem micro-organismen.

W.2

1 april 2022

14 juni 2022

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflevertermijn

Opgebruiktermijn

13868 N

WOPRO ABAMECTINE 1.8%

abamectine

Simonis B.V.

31-08-2021

31-08-2021

31-08-2021

13794 N

WOPRO DELTAMETHRIN

deltamethrin

Simonis B.V.

31-08-2021

31-08-2021

31-08-2021