Verslag collegevergaderingen Ctgb voortaan openbaar

Het Ctgb wil transparant zijn over zijn besluitvorming en de overwegingen. Daarom publiceren we met ingang van 2022 de agenda en het vastgestelde verslag van de collegevergaderingen op de website.

Het verslag wordt doorgaans twee maanden na de betreffende vergadering vastgesteld en daarna gepubliceerd. Het verslag van de januari-vergadering is nu na de vaststelling in de vergadering van maart beschikbaar. In het verslag zijn alle definitieve besluiten en overwegingen terug te lezen. In het belang van een vrije, interne informatie uitwisseling worden alleen de formele besluiten weergegeven, intern beraad niet.