Geactualiseerde instructie berekening drinkwatercriterium

In navolging van het eerdere bericht d.d. 23 december 2022 is een nieuwe werkinstructie opgesteld voor het berekenen van het 90-percentiel van de gemeten concentraties, vanwege enkele wijzigingen in de naamgeving van innamepunten. Deze werkinstructie is te vinden op de methodiekenpagina voor gedrag in het milieu.

Daarnaast is n.a.v. een nadere blik op de meetdata een kleine wijziging geweest in de stoffenlijst van 2017-2021. De aangepaste lijst van stoffen aangetroffen boven de drinkwaternorm op één of meer tijdstippen/innamepunten is te vinden op Stoffen - Vewin. Ctgb zal deze aangepaste lijst hanteren in de risicobeoordeling.