Biocidenfamilie

De Biocidenverordening kent onder voorwaarden de mogelijkheid om meerdere producten onder één toelating toe te laten. Dat is belangrijk voor producenten om de markttoegang te vergemakkelijken en de administratieve lasten te verlagen. De verordening gebruikt voor deze toelatingen op basis van dezelfde werkzame stof(fen) het begrip ‘biocidenfamilie’.

Een familie

Biociden binnen een biocidenfamilie moeten:

  • voor soortgelijke toepassingen bestemd zijn;
  • dezelfde werkzame stoffen bevatten;
  • van een soortgelijke samenstelling met specifieke variaties zijn;
  • van een soortgelijk risiconiveau en een soortgelijke werkzaamheid zijn.

Toelatingsnummer + achtervoegsel

Biocidenfamilies krijgen net als individuele biociden een toelatingsnummer, ieder lid van de familie krijgt ook nog een achtervoegsel. Een nationale toelating en een Unietoelating kunnen dus zowel een toelating voor een individuele biocide als voor een biocidenfamilie betreffen. Aanvragen voor wederzijdse erkenning van een nationale toelating alsmede aanvragen voor eenzelfde product op nationaal en Unie-niveau, kunnen een individuele biocide of een biocidenfamilie betreffen.

Familieleden toevoegen

Nadat een biocidenfamilie is toegelaten kan de toelatingshouder familieleden aan de biocidenfamilie toevoegen. Hier hoeft geen toelating meer voor te worden aangevraagd; een kennisgeving volstaat mits men binnen de toelatingsvoorwaarden blijft. Tenminste 30 dagen voordat hij dit nieuwe product in de handel brengt, informeert de toelatingshouder elke bevoegde autoriteit die een nationale toelating voor een biocidenfamilie heeft verleend over dit product behorende tot deze biocidenfamilie. Dit is niet nodig als de variatie in de samenstelling uitsluitend pigmenten en reuk- en kleurstoffen binnen de toegelaten variaties betreft. De kennisgeving bevat de exacte samenstelling, de handelsnaam en het achtervoegsel van het toelatingsnummer. Bij Unietoelatingen stelt de houder van de toelating het agentschap (ECHA) en de Commissie in kennis.