Treated articles

Behandelde voorwerpen (treated articles) zijn stoffen, mengsels of voorwerpen die met een biocide zijn behandeld of waarin doelbewust een biocide is verwerkt. Bijvoorbeeld geïmpregneerd hout, een blik verf waarin een conserveringsmiddel is verwerkt, antigeur sokken, bacteriewerende vloerbedekking, enzovoort. Behandelde voorwerpen met primair een biocidale werking worden aangemerkt als biocide en hebben dus een toelating nodig.

Behandelde voorwerpen worden sinds 1 september 2013 gereguleerd. Bij ECHA (o.a. in de Note for Guidance) staat veel informatie over de wijze waarop behandelde voorwerpen gereguleerd worden. Een belangrijk punt is dat behandelde voorwerpen passend moeten worden geëtiketteerd.

Er geldt een etiketteringverplichting indien de fabrikant claimt dat het behandelde voorwerp biocidale eigenschappen heeft of als vanwege gevaar voor mens of milieu aanwijzingen of waarschuwingen voor het gebruik moeten worden gegeven.

Indien u zich afvraagt of een behandeld voorwerp een biocide dan wel een behandeld voorwerp is, kunt u deze vraag aan de Servicedesk van het Ctgb voorleggen. Voor andere vragen en informatie over behandelde voorwerpen raadpleeg de site van de RIVM helpdesk behandelde voorwerpen.