Besluit op bezwaar metam-natrium en dazomet

Het College besluit:
- de Stichting Bollenboos niet-ontvankelijk te verklaren voor zover het gaat om de bestreden besluiten met betrekking tot Basamid Cleanstart en Monam Cleanstart
- de bestreden besluiten, na heroverweging van als bedoel in artikel 7:11 Awb, te handhaven.