Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 28 november 2018

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15718 N

Valis M

mancozeb en valifenalate

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt deze fungicide voor professioneel gebruik toegelaten in de teelt van aardappelen.

15730 N

Propulse (wederzijdse erkenning)

fluopyram en prothioconazool

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van mais, blauwmaanzaad (oliehoudende zaden), zonnebloem en suikermais. Tevens wordt een toelating verleend als kleine toepassing in mosterd (oliehoudende zaden), koolzaad (oliehoudende zaden) en bladrammenas.

15751 N

Buzz Ultra DF

tebuconazool

Helm AG

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe en zomertarwe.

15756 N

INIGO PRO

clomazone en metobromuron

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een voor opkomst behandeling in consumptieaardappel en zetmeelaardappel.

15755 N

MYSTIC

tebuconazool

Nufarm S.A.S.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van winterkoolzaad.

15748 N

VitiSan (wederzijdse erkenning)

kalium waterstofcarbonaat

Biofa AG

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van pitvruchten (onbedekte teelt), druif (onbedekte teelt) veldsla, andijvie, trekheesters <50 cm (onbedekte teelt) en trekheesters <50 cm (bedekte teelt).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14706 N

STARANE TOP (kleine toepassing)

fluroxypyr (meptyl)

Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegepast als onkruidbestrijdingsmiddel.

De wijziging betreft een toelating in de teelt van sorghum,

sjalot, knoflook, gladiool, acidanthera,

tritonia, freesia, ixia, sparaxis

W.1

n.v.t.

n.v.t.

13221 N

Previcur Energy (kleine toepassing)

fosetyl en propamocarb

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegepast als schimmelbestrijdingsmiddel.

De uitbreiding betreft de toelating in aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt, dompelbehandeling), aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (druppelbehandeling of aangietbehandeling) , bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp, lelie en grofbollige narcis (onbedekte teelt, dompelbehandeling), bolbloemen en knolbloemen (bedekte, niet-grond gebonden teelt, potgrondbehandeling en aangietbehandeling), bolbloemen en knolbloemen (bedekte, grond gebonden teelt, aangietbehandeling), bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt, toevoegen aan proceswater).

W.6

n.v.t.

n.v.t.

13775 N

Nissodium (kleine toepassing)

cyflufenamid

Vereniging Nederlandse Wijn Producenten

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegepast als schimmelbestrijdingsmiddel.

De wijziging betreft een toelating in de teelt van:

  • Druiven (onbedekte teelt)

W.1

n.v.t.

n.v.t.

14536 N

Serenade

Bacillus amyloliquefaciens  (voorheen subtilis) stam QST 713

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt  toegepast als schimmelbestrijdingsmiddel en bacteriebestrijdingsmiddel in aardappel, suikerbiet en wortelgewassen als majeure teelten en in een groot aantal kleine toepassingen.

W.4

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14282 N

DEVRINOL 45SC

napropamide

UPL Europe Ltd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel mag worden toegepast  in de (onbedekte) teelten van koolgewassen winter- en zomerkoolzaad en als kleine toepassing (art. 51) in de onbedekte teelten van aardbeien, zwarte bes, kruisbes, framboos, druif, raapstelen, rucola, veldsla, boon met peul, radijsachtigen, knolraap, koolraap, bloemisterijgewassen en laanbomen. De bestaande beperking dat minimaal 90% driftreducerende doppen dienen te worden gebruikt ter bescherming van het aquatische milieu vervalt, maar er is wel een nieuwe beperking opgenomen op het WG die een wachttijd van minimaal 180 dagen na toepassing voorschrijft voor het planten van volggewassen.

W.1

07-06-2019

07-12-2019

Overig gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

10701 N

Boxer

prosulfocarb

Syngenta Crop Protection B.V.

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegepast als onkruidbestrijdingsmiddel in diverse teelten.

De wijziging betreft

  • Het toevoegen van een productstewardship zin op het WG
  • Het omzetten van het WG format naar versie WG 2.2.

W.11

01-07-2019

01-07-2020

5134 N

INTRUDER

chloorprofam

UPL Europe Ltd.

Deze herbicide voor professioneel gebruik wordt toegepast in diverse teelten.

De wijziging betreft het toestaan van een laag doserings system (LDS) in de teelt van knolselderij.

W.14

n.v.t.

n.v.t.

5395 N

Thiovit Jet

zwavel

Syngenta Crop Protection B.V.

Het betreft een middel voor zowel professioneel gebruik als niet-professioneel gebruik. Voor professioneel gebruik wordt het middel toegepast als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van wintertarwe, zomertarwe, appel, peer, pruim (onbedekte teelt), kers (onbedekte teelt), perzik (bedekte teelt), aardbei (bedekte teelt), bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) en vaste plantenteelt (bedekte teelt). Voor niet-professioneel gebruik wordt het middel toegepast als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van appel, peer (inclusief Japanse peer en Shadong), pruim (buiten), kers (buiten), perzik, nectarine (binnen), aardbei (binnen) en sierbeplanting.

De wijziging betreft een aanpassing van drift beperkende maatregelen aan het gewijzigde activiteitenbesluit op het bestaande WG voor professioneel gebruik.

W.7

n.v.t.

n.v.t.

15095 N

Daiko

van clodinafop-propargyl en prosulfocarb

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast voor een na opkomst behandeling in wintertarwe.

De wijziging betreft:

  • Driftreducerende maatregelen ter bescherming van het in het water levende organismen zijn in lijn gebracht met Activiteiten Besluit
  • Het toevoegen van een productstewardship zin op het WG
  • Het omzetten van het WG format naar versie WG 2.2.

W.2

07-06-2019

07-06-2020

12585 N

Primstar

florasulam en fluroxypyr-meptyl

Dow AgroSciences B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van wintergraan (m.u.v. kanariezaad), zomergraan, graszaadteelt, grasachtige groenbemesters, voedergrasland, graszodenteelt en grasvegetatie.

De toegelaten wijzigingen betreffen een beperking van het gebruik in wintergranen tot de voorjaarsperiode en een specificatie van de driftmitigerende maatregelen naar de gebruikte dosering in de teelt van wintergranen, voedergrasland en grasvegetatie. Tevens is de classificatie met H304, P301+P310 en pictogram GHS08 verwijderd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegepast in weilanden en gazons. Niet professioneel gebruik is ongewijzigd en hiervoor blijft het WG met volgnummer W.2 van kracht.

W.6

07-06-2019

07-06-2020

13404 N

MOVENTO

spirotetramat

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel in diverse teelten.

De wijziging betreft uitbreiding van de toelating in wortelen (onbedekte teelt) en uitbreiding met kleine toepassingen in aardappel, chicorei en de onbedekte teelt van radijsachtigen, suikerwortel, wortelpeterselie, pastinaak, aardpeer, rode biet, knolselderij, schorseneer en mierikswortel.

W.6

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

14728 N

TRIBAL 50 WG

Tribenuron-methyl

Aako B.V.

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2018

15665 N

APN Lambda-C 100

Lambda-cyhalothrin

Agro Protection Nunspeet B.V.

16-11-2018

16-11-2018

16-11-2018

14550 N

Trimmer

Tribenuron-methyl

ADAMA Registrations B.V.

31-12-2018

31-12-2018

31-12-2018

5785 N

Kerb 50 W spuitpoeder

Propyzamide

Dow AgroSciences B.V.

01-01-2019

01-07-2019

01-07-2020

15242 N

Etna Free

Glyfosaat

UPL Europe Ltd.

15-12-2018

15-12-2018

15-12-2018