Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 23 januari 2019

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15799 N

Orvego Super

ametoctradin en dimethomorf

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappelen.

15804 N

Completto

chlormequat chloride en trinexapac-ethyl

ADAMA Registrations B.V.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, triticale, spelt, zomertarwe en haver.

15805 N

KEZURO (wederzijdse erkenning)

metamitron en quinmerac

Globachem N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van suikerbiet.

15813 N

 SINOPIA

clomazone en metobromuron

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een voor opkomst toepassing in zetmeel- en consumptieaardappel.

15726 N

ROMEO
(wederzijdse erkenning)

cerevisane

Agrauxine S.A.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten in de teelt van tomaat (bedekte teelt). Tevens wordt een toelating aangevraagd voor de toepassing in de kleine teelt van aardbei, sla, vruchtgroenten van Curcurbitaceae eetbare schil, vruchtgroenten van Curcurbitaceae niet-eetbare schil en aubergine.

15746 N

Xanadu

bensulfuron-methyl en metsulfuron-methyl

UPL Europe Ltd.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten voor een na-opkomst toepassing in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, haver, zomertarwe, zomergerst en zomerrogge.

15482 N

Pontos

flufenacet en picolinafen

BASF Nederland B.V.

Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit gewasbeschermingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten in de teelt van wintergranen m.u.v. kanariegras.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

15615 N

Batavia (kleine toepassing)

spirotetramat

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de bedekte teelt van andijvie, waterkers, veldsla, rucola, lamsoor, kiemgroenten, baby leaves, Chinese kool,  aromatische kruidgewassen, veredeling- en zaadteelt.

W.3

n.v.t.

n.v.t.

14184 N

Maxim 480 FS

fludioxonil

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast door middel van een zaadbehandeling (zaadcoating).

De uitbreiding betreft de toelating in sla, andijvie, spinazie, witlof, veldsla, courgette, komkommer, vruchtgroenten van cucurbitaceae-niet eetbare schil, aubergine, tomaat en paprika.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12423 N

Contans

Coniothyrium minitans stam CON/M/91-8

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Deze fungicide voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor grondbehandeling in akkerbouwgewassen (onbedekte teelt), groenteteelt en sierteeltgewassen en als na-oogst behandeling (voor bewaring) in aardappelen, witlofpennen en wortelen.

W.3

n.v.t.

n.v.t.

9635 N

Nemasol

metam-natrium

Taminco bvba

Het betreft een middel voor professionele toepassing als nematicide en fungicide. Bij de herregistratie wordt het toegelaten gebruik beperkt tot de onbedekte teelten van pootaardappel, aardbei (vermeerderingsteelt), bloembollen en bloemknollen, boomkwekerijgewassen en vaste planten. Er worden nieuwe beperkende voorwaarden opgelegd. Het middel mag niet meer worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden. Het gebruik wordt beperkt tot de periode van 1 april tot 30 september en een behandeld perceel dient direct na toepassen te worden afgedekt met TIF (Totally Impermeable Film) folie gedurende een periode van minimaal 42 dagen.

W.13

31-07-2019

31-10-2019

Overig gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14892 N

PENBOTEC 400SC

pyrimethanil

JANSSEN PMP - Preservatie- en Materiaalbescherming

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in appel en peer (na de oogst). Nederland is Europees rapporteur.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

12679 N

Actara

thiamethoxam

Syngenta Crop Protection B.V.

30-04-2019

30-10-2019

30-10-2020

12456 N

Better DF

chloridazon

Oxon Italia S.p.A.

31-12-2018

30-06-2019

30-06-2020

12852 N

Cruiser 70 WS

thiamethoxam

Syngenta Crop Protection B.V.

30-04-2019

30-10-2019

30-10-2020

14814 N

Flocter

Bacillus firmus I-1582

Bayer CropScience S.A.-N.V.

21-12-2018

21-12-2018

21-12-2018

11992 N

Lijnfix

maleinehydrazide

Novap Handelsmaatschappij

01-11-2018

01-11-2018

01-11-2018

15374 N

Onkruidenzo

glyfosaat

Special Clean Select B.V.

16-12-2018

16-12-2018

16-12-2018

12228 N

Pyramin DF

chloridazon

Basf Nederland B.V.

31-12-2018

30-06-2019

30-06-2020

15320 N

VSM Bifenazaat 240 SC

bifenazaat

VSM Agrochem bvba

18-01-2019

18-01-2019

18-01-2019