Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 27 februari 2019

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15663 N

Polysect GYO spray
(wederzijdse erkenning)

koolzaadolie

Evergreen Garden Care Belgium bvba

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor het niet-professionele gebruik wordt toegelaten in de teelt van pitvruchten, steenvruchten, bessen, moestuin (eetbare gewassen in open lucht en/of kas), sierbeplanting (planten in de vollegrond in open lucht en /of kas) en druif.

15664 N

Polysect GYO
(wederzijdse erkenning)

koolzaadolie

Evergreen Garden Care Belgium bvba

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor het niet-professionele gebruik wordt toegelaten in de teelt van pitvruchten, steenvruchten, bessen, moestuin (eetbare gewassen in open lucht en/of kas), sierbeplanting (planten in de vollegrond in open lucht en /of kas) en druif.

15825 N

Polysect
(wederzijdse erkenning)

pyrethrinen en koolzaadolie

Evergreen Garden Care Belgium bvba

Dit insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor het niet-professionele gebruik wordt toegelaten in de teelt van sierbeplanting, kamerplanten en kuipplanten (alleen binnen gebruik).

15803 N

Vibrance Star

fludioxonil, sedaxaan en triticonazool

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een zaadbehandeling in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, zomertarwe, zomergerst, zomerrogge en haver.

15820 N

DIFO 3 FS (wederzijdse erkenning)

difenoconazool

Sharda Cropchem Espana S.L.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een zaadbehandeling in de teelt van zomergerst.

15806 N

FRESCO

metobromuron

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de onbedekte teelt van wortelen voor zaadteelt, boon met peul, boon zonder peul m.u.v. tuinboon, pastinaak voor zaadteelt, anemoon, hyacint, iris, lelie, narcis, muscari, zantedeschia.

15811 N

Plantline E4
(wederzijdse erkenning)

ethyleen

Messer B.V.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een ruimtebehandeling van banaan in opslag.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

13455 N

Affirm (kleine toepassing)

emamectin benzoaat

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van pruim, sla, Lactuca spp. (onbedekte teelt), boon zonder peul (onbedekte teelt), erwt zonder peul (onbedekte teelt), sluitkoolachtigen (onbedekte teelt), bloemkoolachtigen (onbedekte teelt), veredelingsteelt en zaadteelt van groentegewassen en kruiden (onbedekte teelt), veredelingsteelt en zaadteelt van fruitgewassen (onbedekte teelt)

W.4

n.v.t.

n.v.t.

15039 N

 Turex WG (wederzijdse erkenning)

Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai stam GC-91

Mitsui AgriScience International S.A./N.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toepassing in de teelt van witlof (pennenteelt, onbedekt), cichorei (onbedekt), druif, bladgroenten (bedekte teelt), peulgroenten (m.u.v. pronkboon) (bedekte teelt), vruchtgroenten (bedekte teelt), koolgewassen, stengelgroenten, aromatische kruidgewassen, aardbei en bessen.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15564 N

ISONET T (wederzijdse erkenning)

(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl acetate en (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate

CBC (Europe) Ltd.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast ter bestrijding van de tomatenmineermot in de bedekte teelt van aubergine, tomaat en paprika. Met dit besluit wordt het maximum aantal toepassingen per 12 maanden uitgebreid van 1 naar 3.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

14536 N

Serenade

Bacillus subtilis stam QST 713

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel en bacteriebestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van bloemisterijgewassen (bedekte teelt).

W.5

n.v.t.

n.v.t.

15717 N

Toreda (kleine toepassing)

Bacillus amyloliquefacien, strain MBI 600

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toepassing in onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen. 

Het gebruik is als uitzonderlijke behoefte gedefinieerd conform artikel 3 lid 26 (b) VO1107/2009.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

10319 N

Oblix 500 SC

ethofumesaat

UPL Europe Ltd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele wordt toegepast in bieten, graszaadteelt, graszodenteelt en cichorei.

Bij de verlenging wordt de dosering in graszaadteelt en graszodenteelt verlaagd om tot een acceptabel risico voor kleine herbivore zoogdieren te komen, worden restrictiezinnen toegevoegd in verband met residuen in volggewassen en wordt een restrictie toegevoegd voor het vervoederen van hooi.

W.11

28-06-2019

28-12-2019

10568 N

Oblix 200 EC

ethofumesaat

UPL Europe Ltd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik wordt toegepast in bieten en cichorei.

Bij de verlenging vervalt het gebruik in graszaadteelt en graszodenteelt omdat geen acceptabel risico kan worden aangetoond voor kleine herbivore zoogdieren en wordt een restrictiezin toegevoegd in verband met residuen in volggewassen.

W.11

28-06-2019

28-12-2019

12521 N

TRAMAT 500

ethofumesaat

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik wordt toegepast in bieten, voor-opkomst in graszaadteelt van Engels en Italiaans raaigras, voor-opkomst in graszaadteelt m.u.v. Engels en Italiaans raaigras en in graszodenteelt.

Bij de verlenging vervalt de toepassing over het gewas in graszaadteelt, wordt de voor-opkomst toepassing in graszaadteelt van Engels en Italiaans raaigras omgezet van kleine toepassing naar regulier gebruik, wordt een restrictiezin toegevoegd in verband met residuen in volggewassen, wordt het gebruik in graszaadteelt in grondwaterbeschermingsgebieden beperkt en wordt de zin voor gebruik in bieten in tankmix aangepast.

W.5

28-06-2019

28-12-2019

Overig gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

6834 N

Nimrod Vloeibaar

bupirimaat

ADAMA Registrations B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in diverse teelten.

De wijziging betreft

  • Het in lijn brengen van bestaande maatregelen op het label met het Activiteiten Besluit
  • Aanpassing van twee restrictiezinnen

W.14

n.v.t.

n.v.t.

14594 N

Carial Star

difenoconazool en mandipropamid

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van aardappelen.

De wijziging betreft een aanpassing van de drift beperkende maatregelen voor waterorganismen op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift in lijn met het Activiteitenbesluit. 

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

5581 N

Reglone

diquatdibromide

Syngenta Crop Protection B.V.

04-05-2019

04-11-2019

04-11-2019

7862 N

TUBER MISSION 200 SL

diquatdibromide

UPL Europe Ltd.

04-05-2019

04-11-2019

04-11-2019

8158 N

Corbel

fenpropimorf

BASF Nederland B.V.

30-04-2019

30-04-2019

30-04-2019

10479 N

IMEX-DIQUAT

diquatdibromide

R. van Wesemael B.V.

04-05-2019

04-11-2019

04-11-2019

13628 N

Budget Fluroxypyr-Florasulam

florasulam, fluroxypyr-meptyl

Iticon N.V.

25-01-2019

25-07-2019

25-07-2020

13848 N

Mission 200 SL

diquatdibromide

UPL Europe Ltd.

04-05-2019

04-11-2019

04-02-2020

13849 N

Dragoon

diquatdibromide

Certiplant N.V.

04-05-2019

04-11-2019

04-02-2020

13944 N

Reglone Bold

diquatdibromide

Syngenta Crop Protection B.V.

04-05-2019

04-11-2019

04-02-2020

14813 N

Certibel

boscalid, pyraclostrobine

Certiplant N.V.

31-01-2019

31-01-2019

31-01-2020

14988 N

DIFURE PRO

difenoconazool, propiconazool

Globachem N.V.

31-01-2019

31-07-2019

19-03-2020

15158 N

DiquatPlus 200

diquatbromide

ZeeNop B.V.

23-01-2019

23-01-2019

23-01-2019

15294 N

Diquanet

diquatdibromide

Certiplant N.V.

04-05-2019

04-11-2019

04-02-2020

15347 N

ROQUAT

diquatdibromide

Globachem N.V.

04-05-2019

04-11-2019

04-11-2019

15364 N

Budget Fosetyl-Aluminium WG

fosetyl-aluminium

Iticon N.V.

25-01-2019

25-07-2019

25-07-2020

15423 N

BUDGET BIFENAZAAT

bifenazaat

Iticon N.V.

25-01-2019

25-01-2019

25-01-2019

15633 N

BUDGET METHOXYFENOZIDE 240 SC

methoxyfenozide

Iticon N.V.

25-01-2019

25-01-2019

25-01-2019