Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 27 maart 2019

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15617 N

Polysect Spray (wederzijdse erkenning)

pyrethrinen en koolzaadolie

Evergreen Garden Care Belgium bvba

Dit insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt uitgebreid in sierbeplanting, kamerplanten en kuipplanten (alleen binnen gebruik).

15842 N

SPYRO (wederzijdse erkenning)

pyrethrinen

PelGar International Ltd.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik wordt toegelaten in de bedekte teelt van courgette, komkommer, aubergine, tomaat en paprika.

15844 N

FABULIS OD (wederzijdse erkenning)

prohexadion-calcium

De Sangosse S.A.S.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, zomergerst, zomerrogge en triticale.

15770 N

Reliance

diflufenican en flufenacet

UPL Europe Ltd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een na opkomst behandeling in de teelt van wintergraan met uitzondering van spelt en kanariezaad.

15843 N

SIRTAKI
(wederzijdse erkenning)

clomazone

Oxon Italia S.p.A.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappelen, winterkoolzaad en zomerkoolzaad.

15859 N

NEU 1170 H EC (professional) (wederzijdse erkenning)

nonaanzuur

W. Neudorff GmbH KG

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik  wordt toegelaten op halfopen verhardingen (tegels, straatstenen etc.) en verhardingen.

15857 N

NEU 1170 H AF (wederzijdse erkenning)

nonaanzuur

W. Neudorff GmbH KG

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor het niet-professionele gebruik  wordt toegelaten op open verhardingen (grind, schelpen, grasbetontegels, etc.), half open verhardingen (tegels, straatstenen, etc.) en dichte verhardingen.

15858 N

NEU 1170 H EC (amateur) (wederzijdse erkenning)

nonaanzuur

W. Neudorff GmbH KG

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor het niet-professionele gebruik  wordt toegelaten op open verhardingen (grind, schelpen, grasbetontegels, etc.), half open verhardingen (tegels, straatstenen, etc.) en dichte verhardingen.

15846 N

VOTiVO

Bacillus firmus I-1582

BASF Nederland B.V.

Deze nematicide voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een zaadbehandeling in de teelt van bieten en mais.

15848 N

MERPLUS

kaliumfosfonaten en captan

ADAMA Registrations B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van appel en peer.

15838 N

Gigant

isopyrazam en prothioconazool

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomergerst en zomerrogge.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

15631 N

CLOSER

sulfoxaflor

Dow AgroSciences B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van aardappelen, sluitkoolachtingen (onbedekte teelt), broccoli (onbedekte teelt) en Chinese kool (onbedekte teelt).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

14862 N

Florgib ST (kleine toepassing)

gibberellinezuur

Fine Agrochemicals Ltd.

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van kers (zoete en zure kers, onbedekte teelt).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

8660 N

Butisan S (kleine toepassing)

metazachloor

BASF Nederland B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van rammenas incl. rettich en daikon (onbedekte teelt).

W.13

n.v.t.

n.v.t.

11291 N

Banvel 4S (kleine toepassing)

dicamba

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van sorghum.

W.3

n.v.t.

n.v.t.

14536 N

Serenade (kleine toepassing)

Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) str. QST 713

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van bladgroenten (bedekte teelt), radijs (bedekte teelt), bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt) en bloemisterijgewassen (bedekte teelt, grondgebonden).

Waarbij het gebruik in bloemisterijgewassen (bedekte teelt, grondgebonden) als uitzonderlijke behoefte gedefinieerd is, conform artikel 3 lid 26 (b) VO1107/2009.

W.6

n.v.t.

n.v.t.

Overig gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

15662 N

Verimark

cyantraniliprole

FMC Operational Netherlands B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast voor een traybehandeling in sluitkoolachtigen (plantgoed, onbedekte teelt) en bloemkoolachtigen (plantgoed, onbedekte teelt).

De wijziging betreft een verduidelijking van de overige toepassingsvoorwaarden op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift door toevoeging van de zin “De traybehandeling mag worden uitgevoerd zowel in een bedekte als onbedekte omgeving. Uitplanten van behandeld plantgoed in traybehandeling mag enkel naar een onbedekte omgeving.”

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

8627 N

Tilt 250 EC

propiconazool

Syngenta Crop  Protection B.V.

19-06-2019

19-12-2019

19-03-2020

11407 N

Opus Team

fenpropimorf

epoxiconazool

BASF Nederland B.V.

30-04-2019

31-10-2019

31-10-2020

13549 N

Bravo Premium

propiconazool, chloorthalonil

Syngenta Crop  Protection B.V.

19-06-2019

19-12-2019

19-03-2020

14462 N

Quilt Xcel

propiconazool, azoxystrobin

Syngenta Crop  Protection B.V.

19-03-2019

19-08-2019

19-08-2019

15613 N

Banner Maxx II

propiconazool

Syngenta Crop  Protection B.V.

19-06-2019

19-12-2019

19-03-2020