Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 24 april 2019

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15860 N

Verismo

metaflumizone

BASF Nederland B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel tegen rupsen voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de bedekte teelten van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil, vruchtgroenten van Solanaceae, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.

15867 N

Steward Opz

indoxacarb

FMC Operational Netherlands B.V.

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van koolzaad, aardbei (bedekte teelt), koolgewassen (bedekte opkweek), de teelt van koolrabi (bedekte teelt), radijsachtigen (onbedekte teelt) en veredelingsteelt en zaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen en kruiden (bedekte teelt).

15863 N

DUPLOSAN (wederzijdse erkenning)

mecoprop-P

Nufarm B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van granen.  

15862 N

Dagonis

difenoconazool en fluxapyroxad

BASF Nederland B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van aardappelen, aardbei, sla Lactuca spp. (onbedekte teelt), erwt met peul (onbedekte teelt), erwt zonder peul (onbedekte teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (bedekte teelt), vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil (onbedekte teelt), vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt), bloemkoolachtigen (onbedekte teelt), wortelen (onbedekte teelt) en als kleine toepassing in de teelt van witlof (trekteelt), radijsachtigen (onbedekte teelt), wortelpeterselie (onbedekte teelt), pastinaak (onbedekte teelt), knolraap (onbedekte teelt), koolraap (onbedekte teelt), aardpeer (onbedekte teelt), knolselderij  (onbedekte teelt), schorseneer (onbedekte teelt), mierikswortel (onbedekte teelt), bosuien (onbedekte teelt), prei (onbedekte teelt), aromatische kruidgewassen (onbedekte teelt), aromatische wortelgewassen (onbedekte teelt), medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt), medicinale wortelgewassen (onbedekte teelt), bloemisterij-gewassen (bedekte, grond gebonden teelt), gerbera (bedekte, niet-grond gebonden teelt) en roos (bedekte, niet-grond gebonden teelt).

15864 N

REDIGO M

metalaxyl en prothioconazool

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een zaadbehandeling (zaadcoating) in de teelt van maïs.

15870 N

Texio

Bacillus amyloliquefaciens stam QST 713

SBM Développement SAS

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten in aardbei, druif, sla, vruchtgroenten, wortel en siergewassen.

15853 N

 Ferrex

ijzer(III)fosfaat

frunol delicia GmbH

Dit slakkenbestrijdingsmiddel wordt toegelaten voor professioneel en niet-professioneel gebruik. Het professionele gebruik is voor toepassing in akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt (vers of gedroogd) en sierteeltgewassen. Het niet-professionele gebruik is voor toepassing in sierbeplanting (planten in de volle grond in open lucht en/of kas), moestuin (eetbare gewassen in open lucht en/of kas) en kuipplanten (planten niet in de volle grond in open lucht en/of kas).

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14921 N

Fado (wederzijdse erkenning)

COS-OGA

Nufarm B.V.

Dit betreft een middel voor professioneel en niet-professioneel gebruik. De uitbreiding betreft het professionele gebruik in de teelt van druiven (onbedekte teelt).

W3

n.v.t.

n.v.t.

15806 N

FRESCO

metobromuron

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met de toepassing in veldsla voor zaadproductie (bedekte teelt).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15455 N

Nagano (kleine toepassing)

bromoxynil en mesotrione

Nufarm B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in gierst en sorghum

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15569 N

Benevia (kleine toepassing)

cyantraniliprole

FMC Netherlands

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van witlof (pennenteelt) (onbedekte teelt), cichorei (onbedekte teelt), aardbei (onbedekte teelt), koolrabi (onbedekte teelt), bleekselderij (onbedekte teelt).

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

11508 N

Pokon Onkruid Weg!

2,4-D en dicamba

Evergreen Garden Care Belgium bvba

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegepast door middel van strooien op gazon. De expiratiedatum voor deze toelating wordt vastgesteld op 31 december 2019, dit is één jaar na de expiratiedatum vastgesteld voor de werkzame stof dicamba.

Het betreft een herbeoordeling van humane toxicologie naar aanleiding van conservatievere grenswaarden voor de goedkeuring van 2,4-D (een metaboliet van 2,4-DB), die zijn vastgesteld nà de goedkeuring van de werkzame stof 2,4-DB, waardoor aanpassing van de voorwaarden voor de goedkeuring van 2,4-D noodzakelijk is.

W.2

n.v.t.

n.v.t.

Overig gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12096 N

Dual Gold 960 EC

S-metolachloor

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik wordt toegepast in bieten, mais, witlof (pennenteelt), chicorei, boon met peul (onbedekte teelt), uien, sjalotten, lelie (onbedekte teelt, vermeerderingsteelt) en tulp (onbedekte teelt, (vermeerderingsteelt)

De wijziging betreft aanpassing van een eerder opgelegde restrictie

W.10

n.v.t.

n.v.t.