Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 27 november 2019

Toelating gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

15955 N 

BICANTA

azoxystrobine en difenoconazool

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van bieten.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14453 N

Prolectus (kleine toepassing)

fenpyrazamine

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), potplanten (bedekte teelt), snijbloemen (grondgebonden bedekte teelt), snijbloemen  (niet grondgebonden bedekte teelt), bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie (onbedekte teelt)

W.3

n.v.t.

n.v.t.

15135 N

T34 Biocontrol (kleine toepassing)

Trichoderma asperellum stam T34

Glastuinbouw Nederland

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de bedekte teelt van:

kleinfruit; bladgroenten; bonen met en zonder peul; vruchtgroenten van cucurbitaceae eetbare schil,  vruchtgroenten van cucurbitaceae niet-eetbare schil; koolgewassen, radijsachtingen; stengelgroenten, kruidenteelt vers en gedroogd, bloembol- en bloemknolgewassen; potplanten; snijbloemen; trekheesters; snijgroen; boomkwekerijgewassen; vaste plantenteelt; veredelingsteelt en zaadproductie.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

15871 N

Sonata (wederzijdse erkenning)

Bacillus pumilus QST 2808

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van witlof, aardbei, aalbes, duif, braam, framboos, andijvie, veldsla, courgette, pompoenachtigen, peterselie en de onbedekte teelt van veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, meekrap, quinoa, wede, wouw, sorghum, teff en gierst.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

14707 N

PRIMUS PERFECT

clopyralid en florasulam

Dow AgroSciences B.V.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in wintergraan (m.u.v. kanariezaad) en zomergraan (m.u.v. zomerrogge).

De restrictiezin voor het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden komt te vervallen en de bestaande driftreducerende maatregelen ter bescherming van niet tot doelsoorten behorende terrestrische planten worden verlicht en vallen nu onder de standaard DRT 75 van het Activiteitenbesluit.

W.1

06-06-2020

06-06-2021

Overig gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn
vorige W-code

13234 N

Corzal SE

fenmedifam

UPL Europe Ltd.

Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van bieten en aardbei (onbedekt) en als kleine toepassing in de onbedekte teelt van aardbei , spinazie, snijbiet, rode biet, boomkwekerijgewassen (gezaaid), bloemisterijgewassen en veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. maïs, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groenten- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.

De wijziging betreft een majeure wijziging van de samenstelling.

W.4

n.v.t.

n.v.t.

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

13893 N

Rizolex 10 DS

Tolclofos-methyl

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

01-12-2019

01-12-2019

01-12-2019