Bekendmakingen collegebesluiten gewasbeschermingsmiddelen d.d. 25 maart 2020

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

16011 N

Amylo-X WG (wederzijdse erkenning)

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747

Mitsui AgriScience International S.A./B.V.

Deze fungicide voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de bedekte teelt van tomaat en paprika.

16005 N

Vibrance Corn

fludioxonil, metalaxyl-M en sedaxaan

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een zaadbehandeling in de teelt van mais.

16004 N

ALCOBAN

dithianon

Globachem N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van appel en peer.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr.

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Wijziging

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12809 N

Gazelle (kleine toepassing)

acetamiprid

Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van:

  • Koolzaad (onbedekte teelt)
  • Aardbei, vermeerderingsteelt
  • Asperge
  • Koolrabi (onbedekte teelt)
  • Spruitkool (onbedekte teelt)

W.6

n.v.t.

n.v.t.

6284 N

Rhizopon AA poeder 0,5%  (kleine toepassing)

indolylboterzuur

Rhizopon

Deze groeiregulator voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de veredeling en zaadteelt (bedekte opkweek plantmateriaal).

W.3

n.v.t.

n.v.t.

13854 N

Karma

kaliumwaterstofcarbonaat

Certis Europe B.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met een aantal toepassingen in de bedekte teelt van courgette, komkommer, aardbei, braam en framboos, sla, spinazie-achtigen, boon met peul, erwt met peul, bladkoolachtigen en kruidenteelt.

Het aantal toepassingen was vastgesteld per 12 maanden en wordt met dit besluit vastgesteld per teeltcyclus.

W.5

n.v.t.

n.v.t.

15699 N

DIFURE SOLO (wederzijdse erkenning)

difenoconazool

Globachem N.V.

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professionele gebruik wordt uitgebreid als fungicide in voederbieten.

W.1

n.v.t.

n.v.t.

13221 N

Previcur Energy (kleine toepassing)

fosetyl en propamocarb

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen.

De wijziging betreft de toelating in de teelt van:

  • Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt d.m.v. gewasbehandeling
  • Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie (onbedekte teelt) d.m.v. gewasbehandeling
  • Potplanten (bedekte teelt) d.m.v. gewasbehandeling;
  • Potplanten (bedekte teelt) d.m.v. druppelbehandeling, aangietbehandeling via eb/vloed systeem.

W.9

n.v.t.

n.v.t.

15615 N

Batavia (kleine toepassing)

spirotetramat

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Dit middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen.

De wijziging betreft de toelating in de teelt van:

vezelgewassen (onbedekte teelt), witlof (pennenteelt)(onbedekte teelt), cichorei (onbedekte teelt), hop (onbedekte teelt), pitvruchten m.u.v. appel en peer (onbedekte teelt), steenfruit m.u.v. kers (onbedekte teelt), aardbei (bedekte teelt), kiwibes (onbedekte teelt) , bessen m.u.v. kiwibes(onbedekte teelt) , bessen, braam- en framboosachtigen (Rubus spp.) (bedekte teelt), spinazieachtigen m.u.v. spinazie, maar inclusief klaroen (onbedekte teelt), lamsoor (onbedekte teelt), komkommer (bedekte, niet -grondgebonden teelt), koolgewassen (onbedekte teelt), radijs-achtigen (onbedekte teelt), wortelgewassen m.u.v. wortelen (onbedekte teelt), knolraap (onbedekte teelt), koolraap (onbedekte teelt), aardpeer (onbedekte teelt), Japanse aardappel (onbedekte teelt), rode biet (onbedekte teelt), knolselderij (onbedekte teelt), schorseneer (onbedekte teelt), mierikswortel(onbedekte teelt), knoflook (onbedekte teelt), bleekselderij, knolvenkel, rabarber en aromatische wortelgewassen (onbedekte teelt).

W.5

n.v.t.

n.v.t.

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Teelten/gebruik

W-code

Aflevertermijn vorige W-code

Opgebruiktermijn vorige W-code

12676N

Mirador Xtra  

azoxystrobin en cyproconazoo

ADAMA Registrations B.V.

De herregistratie voor professioneel gebruik betreft de bestaande gebruiken in zomer- en wintertarwe, zomer- en wintergerst, zomer- en winterrogge en triticale. Bij de herregistratie wordt het gebruik uitgebreid met een toepassing in bieten en een kleine toepassing in haver. Voor zowel bestaande als nieuwe toepassingen wordt bij deze herbeoordeling een nieuwe restrictie, die het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden uitsluit, opgenomen op het WG.

W.2

03-09-2020

03-09-2020

13197 N

Amistar Top

azoxystrobin en difenoconazool  

Syngenta Crop Protection B.V.

Dit middel wordt afgewezen voor de toepassingen in augurk, courgette en pompoen-achtigen. Voor deze gewassen kan geen veilig gebruik worden aangetoond voor zoogdieren en vogels.

Deze fungicide voor professioneel gebruik wordt toegepast in de onbedekte teelten van sluitkool-achtigen, bloemkool-achtigen, bladkool-achtigen, wortelgewassen en prei en als kleine toepassingen in de onbedekte teelten van witlof (pennenteelt), cichorei, aardbei, wortel- en knolgewassen met uitzondering van wortelgewassen, bosui, stengelgroenten met uitzondering van prei, aromatische kruidgewassen en in de bedekte veredelings- en zaadteelt.

Bij dit besluit op de herregistratie vervallen bestaande gebruiken in sierteeltgewassen en in de onbedekte teelt van courgette. Tevens veranderen bij dit besluit de toepassingsdetails voor een aantal toepassingen, en wordt een nieuwe restrictie voorgeschreven ter bescherming van en zoogdieren.

W.3

W.0 en W.1 (vastgesteld bij besluit van 24-01-2020)

03-10-2020

24-07-2020  (ongewijzigd)

01-01-2021

01-01-2021(Was 24-01-2021 wordt

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr

Middelnaam

Werkzame stof

Toelatinghouder

Vervalt op = expiratie datum

Aflever-termijn

Opgebruik-termijn

14644 N

WOPRO Imidacloprid 70 WG

imidacloprid 

Simonis B.V.

31-01-2020 

31-01-2020 

31-01-2020